เทคนิคการทวงหนี้ตามกลุ่มปัญหา|เทคนิคการทวงหนี้ตามกลุ่มปัญหา

เทคนิคการทวงหนี้ตามกลุ่มปัญหา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เทคนิคการทวงหนี้ตามกลุ่มปัญหา

ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ทุกบริษัท ห้างร้าน มีปัญหาเกี่ยวกับการทวงหนี้ทั้งนั้น

บทความวันที่ 1 ก.ค. 2559, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 1609 ครั้ง


 เทคนิคการทวงหนี้ตามกลุ่มปัญหา

 
ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ทุกบริษัท ห้างร้าน มีปัญหาเกี่ยวกับการทวงหนี้ทั้งนั้น ผมเองเป็นนักทวงหนี้และวิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้ จึงขอนำเทคนิคการทวงหนี้ตามกลุ่มปัญหามาแชร์แลกเปลี่ยนกับท่านผู้อ่าน เพื่อประโยชน์ในการทวงถามหนี้ โดยขอให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทวงหนี้ตามกลุ่มปัญหามานำเสนอดังนี้
1. กลุ่มข้าราชการ  เทคนิคที่ใช้ในการทวงหนี้มีดังนี้
- ต้องเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการในการจ่ายเงิน
- ต้องสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว
- ต้องรู้จักยกยอปอปั้น
- เข้าให้ถูกช่อง ถูกคน
- ต้องมีพรรคมีพวกไว้อ้างอิง ในหน่วยงานบังคับบัญชาหรือที่อื่น(วงการเดียวกัน)
- ต้องมีพรรคมีพวกอยู่ในหน่วยงานต้นสังกัดของลูกค้า
2.กลุ่มไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย (เหนียวหนี้) เทคนิคที่ใช้ในการทวงหนี้มีดังนี้
- ต้องไปทวงบ่อยๆ อย่าท้อถอย
- เปลี่ยนหน้าชน
- ทำให้เกิดความกลัวว่าจะเดือดร้อน
- กระตุ้นให้ลูกค้ามีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไป
3.กลุ่มที่ค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน เทคนิคที่ใช้ในการทวงหนี้มีดังนี้
- ทยอยจ่ายมาบางส่วน
- แนะนำให้หยิบยืมมาจากคนใกล้ชิด
- แนะนำให้มีต้นทุนหรือลดค่าใช้จ่ายอย่างสุภาพและมีหลักการ
- ใช้วิธีการปรับโครงสร้างหนี้เข้ามาช่วยในการทวง
- ลดยอดชำระ  ขยายเวลา
4.กลุ่มที่โยนความผิดให้เจ้าหนี้ เทคนิคที่ใช้ในการทวงหนี้มีดังนี้
- ขอโทษลูกค้าก่อน
- ฟังลูกค้าพูด
- รับปากแก้ไขทันที
- พร้อมกับขอรับชำระหนี้หลังจากแก้ปัญหาเป็นการตอบแทน
5.กลุ่มที่มีผลกระทบเนื่องจากเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้  เทคนิคที่ใช้ในการทวงหนี้มีดังนี้
- แสดงความเห็นอกเห็นใจ
- เสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำในการทวงหนี้หรือเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจหรือสินเชื่อใหม่
- มอบอำนาจให้ไปทวงหนี้หรือโอนสิทธิเรียกร้องให้ไปทวงหนี้แทน
- ประเมินปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเก็บเงินจากลูกค้าให้ได้ จะเป็นปัญหาระยะสั้นหรือระยะยาว
6.กลุ่มที่เป็นลูกค้าขนาดใหญ่ เทคนิคที่ใช้ในการทวงหนี้มีดังนี้
- ต้องใช้ผู้บริหารระดับสูงเป็นคนทวง
- ห้ามพูดจารุนแรง
- ต้องพยายามเข้าถึงผู้มีอำนาจสูงสุด
- กฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการวางบิล เก็บเงิน ต้องเป็นไปตามระเบียบของลูกค้า
7. กลุ่มที่เบี้ยวแบบเนียนๆ เทคนิคที่ใช้ในการทวงหนี้มีดังนี้
- กลุ่มนี้มีวิธีการพูดที่น่าเชื่อถือหรือฟังแล้วเคลิ้ม
- หาข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีอำนาจของลูกค้าก่อนเข้าไปทวง
- ไม่ควรนัดหมายล่วงหน้าเพราะจะหลบหน้า
- กำหนดเวลาให้ลูกค้าและเข้ามาเก็บเช็คโดยไม่ได้นัดหมาย
- ดักเฝ้ารอผู้บริหารของลูกหนี้และตามติดเข้าไปพบทันทีแบบเนียนๆ
ถ้าไม่ต้องการให้หนี้เสีย ต้องเริ่มป้องกัน ตั้งแต่การปล่อยสินเชื่อ โดยต้องปล่อยสินเชื่อให้รัดกุม อย่าเห็นแก่ยอดขายมากนัก  ให้คำนึงถึงยอดเก็บหนี้ด้วยนะครับ
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก