ขอลดยอดการอายัด|ขอลดยอดการอายัด

ขอลดยอดการอายัด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ขอลดยอดการอายัด

กรณีโดนสั่งอายัดเงินเดือนแล้ว 30% เงินโบนัส 50%

บทความวันที่ 15 ม.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 11715 ครั้ง


ขอลดยอดการอายัด


            กรณีโดนสั่งอายัดเงินเดือนแล้ว  30% เงินโบนัส 50% เงินตอบแทนการออกจากงาน 100%  แล้วได้มีการไปขอลดการอายัดเงินเดือนจากเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วจาก  30% เหลือ 15%  ซึ่งทางเจ้าพนักงานฯ ได้บอกว่ามีสิทธิ์ลดได้เฉพาะเงินเดือน  อย่างอื่นไม่ได้  ถ้าเราไม่ไหวก็ให้ไปยื่นเรื่องต่อศาลอีก  กรณีถ้าจะไปยื่นเรื่องต่อศาลวิธีการจะต้องทำอย่างไร 


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
            เมื่อท่านซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับการกระทบกระเทือนจากคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องเป็นรายได้ของตนจากนายจ้างดังกล่าว ท่านชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อกำหนดลดจำนวนเงินตามที่ถูกอายัดเพื่อให้เหมาะสมแก่ค่าใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวตามสมควรแต่ฐานานุรูปนั้นได้หากท่านประสงค์ที่จะดำเนินการดังกล่าว ควรปรึกษาทนายเพื่อดำเนินการต่อไป

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

 อยากได้รายละเอียดของการไปร้องขอต่อศาลเพื่อขอลดอายัดโบนัสและเงินออกจากงาน (กรณีที่จำเป็นต้องออก เช่น เกษียณก่อนกำหนด)

โดยคุณ สุนทร 29 เม.ย. 2557, 17:22

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก