แจ้งศาลเปลี่ยนชุดทีมงานเจ้าหน้าที่บังคับคดี| แจ้งศาลเปลี่ยนชุดทีมงานเจ้าหน้าที่บังคับคดี

แจ้งศาลเปลี่ยนชุดทีมงานเจ้าหน้าที่บังคับคดี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

แจ้งศาลเปลี่ยนชุดทีมงานเจ้าหน้าที่บังคับคดี

แจ้งศาลเปลี่ยนชุดทีมงานเจ้าหน้าที่บังคับคดี

บทความวันที่ 3 ธ.ค. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10543 ครั้ง


แจ้งศาลเปลี่ยนชุดทีมงาน เจ้าหน้าที่บังคับคดี

   
            แจ้งศาลเปลี่ยนชุดทีมงานเจ้าหน้าที่บังคับคดี  มีขั้นตอนอย่างไร  เนื่องจากการทำงานค่อยข้างช้า ไม่คืบหน้า


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
         กรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยึดทรัพย์อันจะต้องยึดภายในเวลาอันควรต้องทำ หรือเพิกเฉยไม่กระทำการโดยเร็วตามสมควร สิทธิของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ต้องเสียหายเพราะการนั้น อาจกระทำได้โดยการยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ และ และถ้าศาลไต่สวนเป็นที่พอใจว่าข้ออ้างนั้นเป็นความจริง ศาลก็มีอำนาจที่จะสั่งว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้นั้นตกอยู่ในความรับผิดจำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่เกินกว่าจำนวนตามคำพิพากษา ถ้าเจ้าพนักงานไม่ชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งของศาล ศาลอาจออกหมายบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของเจ้าพนักงานผู้นั้นได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 283 วรรค 2 แต่ไม่อาจขอให้ศาลสั่งเปลี่ยนเจ้าพนักงานบังคับคดีนั้น
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก