ซื้อที่ดิน นส.3 จากบังคับดคี|ซื้อที่ดิน นส.3 จากบังคับดคี

ซื้อที่ดิน นส.3 จากบังคับดคี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ซื้อที่ดิน นส.3 จากบังคับดคี

ต้องการจะซื้อที่ดินที่ประกาศขายทอดตลาดจากสำนักงานบังคับคดี

บทความวันที่ 20 ส.ค. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 13076 ครั้ง


ซื้อที่ดิน นส.3 จากบังคับดคี

   
           ต้องการจะซื้อที่ดินที่ประกาศขายทอดตลาดจากสำนักงานบังคับคดี  แต่ในข้อความประกาศขายบอกว่าขายที่ดินตามสำเนา นส.3(ทราบมาว่าเจ้าของที่ดินเสียชีวิตแล้ว แต่ผู้ที่ถูกบังคับคดีเป็นบุตร) มีข้อขอสอบถามดังนี้
          1. สำเนา นส.3 สามารถบังคับคดีและขายทอดตลาดได้หรือไม่
          2. เมื่อเราประมูลซื้อมาได้แล้ว สามารถโอนเป็นชื่อเราเลยได้หรือไม่ หรือต้องทำ นส.3ฉบับใบแทนก่อนหรือไม่ และต้องเป็นชื่อเจ้าของเดิมที่เสียชีวิตหรือเปล่า มีขั้นตอนอย่างไร
         3.  หากต้องการจะขอออกโฉนดสามารถทำได้เลยหรือไม่
         4.  เมื่อโอนเป็นชื่อเราแล้ว สามารถขายต่อเลยได้หรือไม่
         5.  มีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษก่อนเข้าประมูลหรือไม่
         6.  เมื่อประมูลซื้อได้แล้ว และอยู่ในช่วงขอผ่อนผันการชำระ 3 เดือน(อยู่ระหว่างติดต่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน) เรามีสิทธิเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินได้เลยหรือไม่


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
          1. ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิเป็นนส.3 ย่อมเป็นที่ดินที่มีเพียงแต่สิทธิครอบครอง ลำพังตัวเอกสารหรือสำเนา นส.3 ไม่สามารถบังคับคดีและขายทอดตลาดได้
         2. หากท่านเป็นผู้ประมูลซื้อที่ดินดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กรมบังคับคดีกำหนดไว้ ก็เป็นกรณีที่กรมบังคับคดีย่อมจดทะเบียนโอนเป็นชื่อของท่านได้ตามสิทธิต่อไป และเมื่อท่านเป็นผู้มีสิทธิครอบครองเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตาม นส.3 ชอบที่ตนจะจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลใดก็ได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336
         3. ส่วนหลักเกณฑ์การยื่นคำร้องขอออกโฉนดที่ดินนั้น หรือการเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินหลังจากประมูลซื้อได้ แต่อยู่ในระยะเวลาการผ่อนผันการชำระราคา ให้ท่านสอบถามไปยังเจ้าพนักงานที่ดินหรือกรมบังคับคดีแล้วแต่กรณี
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก