ถูกอายัดเงินเดือน|ถูกอายัดเงินเดือน

ถูกอายัดเงินเดือน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ถูกอายัดเงินเดือน

ถูกกรมบังคับคดีอายัดบัญชีเงินเดือน หนี้ตามคำพิพากษา 87000 บาท

บทความวันที่ 29 เม.ย. 2558, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 12658 ครั้ง


ถูกอายัดเงินเดือน

            ถูกกรมบังคับคดีอายัดบัญชีเงินเดือน หนี้ตามคำพิพากษา 87000 บาทไม่รวมดอกเบี้ยร้อยละ15%ต่อปี  ถูกหักไป 5 งวดแล้ว ประมาณ 82000 บาทต่อมาได้ตกลงกับโจทก์ขอชำระหนี้ทั้งหมด 52000 บาทแล้วจบ  ตอนนี้ก็ชำระเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้ว อยากทราบ
             1.ต้องการถอนอายัดต้องทำอย่างไร เราสามารถไปถอนเองที่กรมได้ไหม หรือต้องให้โจทก์เป็นฝ่ายถอนอย่างเดี่ยว 
             2.เงินที่กรมหักไปจะขอคืนได้ยังไงใช้เวลานานกี่วัน ขอขั้นตอนหน่อยคะ
             3.ระหว่างรอหนังสือถอนอายัดเราสามารถใช้เอกสารอะไรไปยืนยันนายจ้างได้บ้าง เพื่อไม่ให้หักบัญชีเงินเดือน ตอนนี้มีเอกสารยืนยันการชำระหนี้หมดสิ้นจากโจทก์ใช้ยืนยันกับนายจ้างได้ไหมคะ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์

            1.หากมีเหตุตามกรณีที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ.มาตรา 295 เหตุใดเหตุหนึ่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องดำเนินการถอนการบังคับคดี
            2.ถ้าท่านได้ตกลงกับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาโดยชำระหนี้ทั้งหมดนั้นแล้ว ก็ย่อมเรียกให้เจ้าหนี้ดำเนินการแจ้งไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นหนังสือว่าตนสละสิทธิในการบังคับคดีนั้นตาม มาตรา 295(2)
           3.เงินตามจำนวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดชำระหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่อาจเรียกคืนได้และ
           4.หากมีการถอนการบังคับคดี กรณีเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะมีหนังสือถอนการอายัดเงินเดือนไปยังนายจ้าง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6

 อยากจะสอบถามเรื่องอายัดเงินเดือนหน่อยคะ ถ้าโดนอายัดเงินเดือนแล้วแต่เงินเดือนไม่ถึง 20,000 บาท อยากจะทรายว่าถ้ากรมบังคับคดีไม่สามารถได้รับเงินที่ต้องอายัด แล้วทางกรมบังคับจะดำเนินการอย่างไงต่อคะ การอายัดเงินเดือนมีระยะเวลานานแค่ไหนคะ

โดยคุณ ทักษพร 8 ธ.ค. 2561, 15:42

ความคิดเห็นที่ 5

สอบถาม 

บริษัท มีหน้าที่หักเงินพนักงาน เพื่อส่งกรมบังคับคดี ทั้งนี้บริษัท ต้องออกค่าธรรมเนียมในการส่งเงิน เช่น แคชเชียร์เช็ค ,ค่าไปรษณีย์ เองหรือสามารถหักค่าธรรมเนียมจากพนักงานได้ค่ะ 

ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ วิภารัตน์ พันชน 6 ธ.ค. 2561, 10:58

ความคิดเห็นที่ 4

กรมบังคับคดีส่งอายัดเงินเดือนมาทางบริษัท บริษัทสามารถหักเงินเราได้ไหมค่ะ
โดยเราเป็นผู้คำ้ประกันให้คนอื่น เงินเดือน 12000 มีภาระรถติดไฟแนน อีก 4 ปีถึงจะหมด ต้องเลี้ยงลูกอีก และมีภาระบัตรเครดิตอีก และสามารถยึดทรัพย์สามีได้ด้วยไหมค่ะ
โดยคุณ Phitchaphon 21 ก.พ. 2561, 12:19

ความคิดเห็นที่ 3

ทุกเดือนที่ได้รับ>>รายได้ เงินเดือน 5,000

ค่าครองชีพ 3,500.  ค่าคอม เฉลี่ยประมาณ 7,000.  


รายการหัก>>ประกันสังคม 750.  เงินค้ำประกัน500. ของช็อต เฉลี่ย500-1000. เงินทดรองจ่าย3,000


จะเหลือรายได้สุทธิ  ประมาณ10,000-12,000


อย่างนี้ทางกรมบังคับคดีเขาจะอายัดยังงัยและอายัดประมาณเท่าไหร่ค่ะ

โดยคุณ บุณยนุช เกตุนิธี 30 มิ.ย. 2560, 13:17

ตอบความคิดเห็นที่ 3

กรณีตามปัญหา  ปัจจุบันการอายัดเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ไม่เกิน 30 % ของจำนวนเต็ม ก่อนหักภาษี และประกันสังคม  ลูกหนี้เงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท --- อายัดไม่ได้  ลูกหนี้เงินเดือนเกิน 10,000 บาท อายัดได้ 30 % แต่จะต้องเหลือเงินให้ลูกหนี้ใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 10000 บาท 

แต่ขณะนี้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30)พ.ศ.2560  ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ดังนั้น จึงมีผลใช้บังคับกฎหมายใหม่ในส่วนการบังคับคดีในวันที่ 4 กันยายน 2560  โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี มาตรา 302 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาต่อไปนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี สำหรับทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ประกอบด้วย

       1. เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกําหนดไว้ ส่วนเงินรายได้เป็นคราวๆ ซึ่งบุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพนั้น ให้มีจํานวนไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท หรือตามจํานวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

       2. เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ บําเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บํานาญ หรือบําเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น

       3. เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน  นอกจากนี้ ยังมีนายจ้างหรือบุคคลอื่นใดได้จ่ายให้แก่บุคคลเหล่านั้น หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น เป็นจํานวนรวมกันไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท หรือตามจํานวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

       

       4. บําเหน็จหรือค่าชดเชยหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของบุคคลเป็นจํานวนไม่เกิน 300,000 บาท หรือตามจำนวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

       5. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้รับอันเนื่องมาแต่ความตายของบุคคลอื่น เป็นจํานวนตามที่จําเป็นในการดําเนินการฌาปนกิจศพ ตามฐานะของผู้ตายที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร เป็นต้น


โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 27 ก.ค. 2560, 13:48

ความคิดเห็นที่ 2

กรณีอายัดเงินเดือน30%นี่หมายถึงเอารายรับทั้งหมดที่ได้รวมกันแล้วนำ มาหัก30%  หรือรายได้ที่หลังหักทุกอย่างแล้ว(สุทธิ) แล้วนำมาหัก30%  ค่ะ

โดยคุณ บุณยนุช เกตุนิธี 30 มิ.ย. 2560, 13:10

ความคิดเห็นที่ 1

มีการบังคับคดีหักเงินเดือนหนี้บัตรเครดิตไปแล้วบัตรนึง 15% มีเหลืออีกบัตรนึงจะจะหักได้หรือไม่และหักเท่าไหร่

โดยคุณ จะรัก และรอเธอตลอดไป 10 มิ.ย. 2560, 10:34

ตอบความคิดเห็นที่ 1

กรณีตามปัญหา  หากเงินเดือนของท่านเหลือไม่ถึง 10,000 บาท ก็อาจจะไม่ถูกอายัดเงินเดือน หรือโทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 18 มิ.ย. 2560, 16:58

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก