บ้านถูกขายทอดตลาดแล้วเจ้าบ้านเดิมจะสามารถอยู่ต่อได้กี่วัน|บ้านถูกขายทอดตลาดแล้วเจ้าบ้านเดิมจะสามารถอยู่ต่อได้กี่วัน

บ้านถูกขายทอดตลาดแล้วเจ้าบ้านเดิมจะสามารถอยู่ต่อได้กี่วัน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บ้านถูกขายทอดตลาดแล้วเจ้าบ้านเดิมจะสามารถอยู่ต่อได้กี่วัน

เนื่องจากตอนนี้บ้านของดิฉันติดหนี้ธนาคาร

บทความวันที่ 31 ก.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 11550 ครั้ง


บ้านถูกขายทอดตลาดแล้วเจ้าบ้านเดิมจะสามารถอยู่ต่อได้กี่วัน


             เนื่องจากตอนนี้บ้านของดิฉันติดหนี้ธนาคาร จนจะถูกขายทอดตลาดในอีกนานเท่าไรจนกว่าจะหาที่อยู่ให้ได้ค่ะ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
          กรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดบ้านของท่านเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาและมีผู้ซื้อได้ ท่านซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวารสามารถอยู่อาศัยบ้านนั้นได้อย่างต่ำ 30 วัน เพราะตาม ป.วิ.พ.มาตรา 309 ตรี มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ว่า เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ หากทรัพย์สินที่โอนนั้นมีลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารอยู่อาศัย และลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารไม่ยอมออกไปจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ซื้อชอบที่จะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลให้ออกคำบังคับให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย์นั้นภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกำหนด แต่ไม่น้อยกว่า 30 วัน

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก