ค้ำประกันเพื่อนเช่าซื้อรถไว้|ค้ำประกันเพื่อนเช่าซื้อรถไว้

ค้ำประกันเพื่อนเช่าซื้อรถไว้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ค้ำประกันเพื่อนเช่าซื้อรถไว้

พอดีผมไปค้ำให้เพื่อนเช่าซื้อรถไว้. แล้วเขาไม่ได้ส่งกี่งวดแล้วไม่ทราบ

บทความวันที่ 17 ม.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10877 ครั้ง


ค้ำประกันเพื่อนเช่าซื้อรถไว้

     พอดีผมไปค้ำให้เพื่อนเช่าซื้อรถไว้. แล้วเขาไม่ได้ส่งกี่งวดแล้วไม่ทราบ จนวันก่อนมีจดหมายมาที่บ้านว่าเพื่อนผมขาดส่งงวด แบบนี้ผมจะโดนเรียกร้องอะไรไหมครับ จะต้องจ่ายแทนหรือต้องทำอะไรรึเปล่าครับ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
         การที่ท่านเข้าทำสัญญาค้ำประกันการเช่าซื้อรถยนต์ต่อผู้ให้เช่าซื้ออันเป็นการเข้าผูกพันตนต่อผู้ให้เช่าซื้อเพื่อชำระหนี้ค่าเช่าซื้อในเมื่อผู้เช่าซื้อไม่ชำระหนี้ค่าเช่าซื้อนั้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 680 และเมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดเช่าซื้อลงงวดใด ผู้ให้เช่าซื้อก็มีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชำระหนี้ค่างวดเช่าซื้อได้แต่นั้นตามมาตรา 686 ดังนั้น ผู้ให้เช่าซื้อจะเรียกร้องให้ท่านในฐานะผู้ค้ำประกันรับผิดได้เพียงใดหรือไม่ จึงต้องเป็นไปตามข้อตกลงแห่งสัญญาค้ำประกันนั้น แต่อย่างไรก็ตามหากท่านได้ชำระหนี้แทนผู้เช่าซื้อไปแล้ว ย่อมมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาจากผู้เช่าซื้อเพื่อต้นเงินกับดอกเบี้ยและเพื่อการที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไปอย่างใด เพราะการค้ำประกันนั้นตามมาตรา 693

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 680 
อันว่าค้ำประกันนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ค้ำประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น
อนึ่ง สัญญาค้ำประกันนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

มาตรา 686  ลูกหนี้ผิดนัดลงเมื่อใด ท่านว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้แต่นั้น

มาตรา 693  ผู้ค้ำประกันซึ่งได้ชำระหนี้แล้ว ย่อมมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้เพื่อต้นเงินกับดอกเบี้ยและเพื่อการที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไปอย่างใด ๆ เพราะการค้ำประกันนั้น
อนึ่ง ผู้ค้ำประกันย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้บรรดามีเหนือลูกหนี้ด้วย
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

 ถ้าคนที่ซื้อรถเสียแระสบอุบัติเหตุเสียชีวิต คนค้ำต้องทำอย่างไรค่ะ ต้องจ่ายแทนไหม

โดยคุณ จ๋ำ 8 ก.ย. 2557, 11:58

ความคิดเห็นที่ 1

ภรรยากู้เงินธนาคาร ให้สามีเป็นผู้ค้ำประกัน ได้มัย

โดยคุณ น้อง 29 พ.ค. 2557, 16:30

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก