ค้ำประกันรถยนต์ให้นายจ้าง|ค้ำประกันรถยนต์ให้นายจ้าง

ค้ำประกันรถยนต์ให้นายจ้าง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ค้ำประกันรถยนต์ให้นายจ้าง

นายจ้างเก่าออกรถโดยใช้ชื่อเราเป็นผู้ซื้อเขาเป็นผู้ค้ำประกัน

บทความวันที่ 27 พ.ย. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10925 ครั้ง


ค้ำประกันรถยนต์ให้นายจ้าง


     นายจ้างเก่าออกรถโดยใช้ชื่อเราเป็นผู้ซื้อเขาเป็นผู้ค้ำประกันคนที่1 ต่อมาได้ลาออก  และเขาได้ขาดการชำระหลายงวด ทางธนาคารได้ฟ้องและมีหมายศาลมาถ้าเรามีหนังสือที่เขาเซ็นยินยอมรับผิดชอบค่างวดรถคันนี้และถ้าไม่สามารถชำระใด้ยินดีคืนรถ  จะใช้ยื่นในศาลใด้ใหมเพราะเขาว่าจะเอามาคืนก็ไม่เห็น


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
             หนังสือยินยอมรับผิดชอบที่ผู้ค้ำประกันเป็นผู้รับผิดชำระค่าเช่าซื้อในนามของท่านผู้เช่าซื้อต่อผู้ให้เช่าซื้อ มีลักษณะเป็นการโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อระหว่างท่านกับผู้ค้ำประกันในฐานะบุคคลสิทธิบังคับกันได้ระหว่างคู่สัญญา แต่ก็ไม่มีผลผูกพันกับผู้ให้เช่าซื้อซึ่งไม่ได้ตกลงยินยอมด้วยกับสัญญานั้น ผู้ค้ำประกันผิดสัญญาให้ท่านต้องเสียหายอย่างไร จึงเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องไปว่ากล่าวกันต่างหาก ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะอ้างอิงเอกสารหนังสือดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตน ก็ชอบที่จะอ้างอิงพยานเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานโดยยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลตามความ ป.วิ.พ.มาตรา 88,90

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก