รับจำนำรถไฟแนนซ์กลัวถูกข้อหายักยอกทรัพย์|รับจำนำรถไฟแนนซ์กลัวถูกข้อหายักยอกทรัพย์

รับจำนำรถไฟแนนซ์กลัวถูกข้อหายักยอกทรัพย์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

รับจำนำรถไฟแนนซ์กลัวถูกข้อหายักยอกทรัพย์

มีลูกหนี้มากู้ยืมเงินโดยนำรถยนต์มาจำนำไว้ รถยนต์ยังติดไฟแนนซ์อยู่

บทความวันที่ 8 พ.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 13551 ครั้ง


รับจำนำรถไฟแนนซ์กลัวถูกข้อหายักยอกทรัพย์

   
           มีลูกหนี้มากู้ยืมเงินโดยนำรถยนต์มาจำนำไว้ รถยนต์ยังติดไฟแนนซ์อยู่ ได้มีการทำหนังสือสัญญากู้ยืม ระบุรายละเอียดไว้แน่ชัด และลูกหนี้ไม่เคยชำระหนี้เลยทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงไม่ผ่อนรถอย่างต่อเนื่องถึง 6 เดือนมาแล้ว สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ กลัวไฟแนนซ์จะมาเจอรถแล้วผมจะตกเป็นผู้ต้องหายักยอกทรัพย์


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
           การที่ลูกหนี้กู้ยืมเงินโดยนำรถยนต์ที่อยู่ระหว่างชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบมาจำนำเป็นประกันหนี้เงินกู้ของตน โดยผู้ให้เช่าซื้อไม่รู้เห็นยินยอม ลูกหนี้ผู้จำนำจึงไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ที่จำนำว่าด้วยเรื่องรถยนต์คันที่จำนำนี้ ผู้ให้เช่าซื้อซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ย่อมมีสิทธิติดตามเอารถคืนได้ ตามป.พ.พ. มาตรา 572,1336 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกหนี้ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ต้นเงินกู้และดอกเบี้ย ท่านซึ่งเป็นผู้ให้กู้ก็สามารถนำหนังสือสัญญากู้ยืมซึ่งเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็นสำคัญ มาฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 653

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 572
  อันว่าเช่าซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว
           สัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าเป็นโมฆะ

มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
          ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

มาตรา 1336 
ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

 http://bigsmilecash888.com/

โดยคุณ รับจำนำรถ 11 พ.ย. 2559, 17:39

ความคิดเห็นที่ 2

 ดีค่ะ<a href="http://www.google.co.th/">google</a>
[url=http://www.google.co.th/]google[/url]
http://www.google.co.th/

โดยคุณ faa 2 เม.ย. 2558, 22:58

ความคิดเห็นที่ 1

ดีครับ

โดยคุณ ป 31 ก.ค. 2557, 13:41

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก