ถูกไฟแนนซ์ฟ้องควรทำอย่างไร|ถูกไฟแนนซ์ฟ้องควรทำอย่างไร

ถูกไฟแนนซ์ฟ้องควรทำอย่างไร

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ถูกไฟแนนซ์ฟ้องควรทำอย่างไร

หนูมีเรื่องจะสอบถามค่ะ หนูได้ใช้ชื่อของหนูไปออกรถให้กับลุง

บทความวันที่ 21 มี.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 14643 ครั้ง


ถูกไฟแนนซ์ฟ้องควรทำอย่างไร

           หนูมีเรื่องจะสอบถามค่ะ หนูได้ใช้ชื่อของหนูไปออกรถให้กับลุงแท้ๆ ของหนูค่ะ แล้วคราวนี้เขาก็ไม่ส่งงวดรถเลยจนทางไฟแนนซ์ได้มาติดต่อทวงถามแล้ว เขาขอยึดรถคืนพอหนูได้ไปสอบถามกับลุงปรากฎว่า รถได้ถูกแปรสภาพไปแล้ว แล้วทางไฟแนนซ์เขาบอกว่าจะส่งเรื่องฟ้องศาล หนูจะต้องโดนดำเนินคดี หนูอยากรู้ว่าหนูจะทำไงดีค่ะ   แล้วหนูต้องติดคุกไม่ ช่วยตอบหนูหน่อยนะค่ะตอนนี้หนูกลุ้มใจมากเลยค่ะ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์

           ความรับผิดตามสัญญาเช่าซื้อเป็นเรื่องการผิดสัญญาทางแพ่งเท่านั้น ไม่ใช่การกระทำผิดอาญาที่จะมีโทษในทางอาญาแต่ประการใด หากท่านถูกฟ้องดำเนินคดีดังกล่าวท่านควรนำสำเนาหมายเรียกและคำฟ้องมาปรึกษาทนายความเพื่อการแก้ต่างดำเนินกระบวนพิจารณากันในชั้นศาลและควรยื่นคำร้องขอให้ศาลหมายเรียกลุงเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเพื่อการใช้สิทธิไล่เบี้ยต่อไป ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57(3)


ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 57 
บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องสอด
          (1) ด้วยความสมัครใจเองเพราะเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรองคุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือเมื่อตนมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้น
          (2) ด้วยความสมัครใจเองเพราะตนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้นโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนมีคำพิพากษา ขออนุญาตเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจำเลยร่วม หรือเข้าแทนที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียทีเดียวโดยได้รับความยินยอมของคู่ความฝ่ายนั้นแต่ว่าแม้ศาลจะได้อนุญาตให้เข้าแทนที่กันได้ก็ตาม คู่ความฝ่ายนั้นจำต้องผูกพันตนโดยคำพิพากษาของศาลทุกประการเสมือนหนึ่งว่ามิได้มีการเข้าแทนที่กันเลย
           (3) ด้วยถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดี (ก) ตามคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำเป็นคำร้องแสดงเหตุว่าตนอาจฟ้องหรือถูกคู่ความเช่นว่านั้นฟ้องตนได้  เพื่อการใช้สิทธิไล่เบี้ยหรือเพื่อใช้ค่าทดแทน ถ้าหากศาลพิจารณาให้คู่ความเช่นว่านั้นแพ้คดี หรือ (ข) โดยคำสั่งของศาลเมื่อศาลนั้นเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอ ในกรณีที่กฎหมายบังคับให้บุคคลภายนอกเข้ามาในคดี หรือศาลเห็นจำเป็นที่จะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม แต่ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีดังกล่าวแล้วให้เรียกด้วยวิธียื่นคำร้องเพื่อให้หมายเรียกพร้อมกับคำฟ้องหรือคำให้การ หรือในเวลาใด ๆ ต่อมาก่อนมีคำพิพากษาโดยได้รับอนุญาตจากศาล เมื่อศาลเป็นที่พอใจว่าคำร้องนั้นไม่อาจยื่นก่อนนั้นได้
          การส่งหมายเรียกบุคคลภายนอกตามอนุมาตรานี้ต้องมีสำเนาคำขอ หรือคำสั่งของศาล แล้วแต่กรณี และคำฟ้องตั้งต้นคดีนั้นแนบไปด้วย
          บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ไม่ตัดสิทธิของเจ้าหนี้ ในอันที่จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้และที่จะเรียกลูกหนี้ให้เข้ามาในคดีดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8

หนูมีเรื่องปรึกษาค่ะเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาหนูได้ซื้อดาวน์รถมาต่อจากคนที่ประกาศขายรถเพราะเห็นว่าขายดาวถูกและหนูเองก็เป็นนายหน้าขายประกันขายรถเลยอยากได้เพื่อมาขายต่อพอหนูนำรถมาขายต่อแต่คนที่ซื้อต่อไปไม่ยอมส่งหนูกำลังโดนเจ้าของรถดำเนินคดีเขาหาว่าหนูยักยอกทรัพย์เขาแต่หนูมีเอกสารมอบอำนาจที่เขาเซนให้หนูมีอำนาจกระทำการขายรถแทนหนู ต้องทำยังไงดีคะหนูเครียดมากเพราะหนุมีลูกอ่อนที่ต้องดูแล ขอคำชี้แนะหน่อยค่ะ

โดยคุณ Kwang1504 24 ส.ค. 2562, 15:19

ความคิดเห็นที่ 7

รถโดนยึดค่ะมีหมายศาลมาหลายฉบับแร้วแต่นุ๋ไม่เคยไปเรยเพาะคนแถวบ้านบอกว่ารถก้เอาไปแร้วจะมาฟ้องเอาอะไรเรยไม่เคยไปเรยน่ะตอนนี้มีจดหมาย.บอกว่าจะทำการยึดทรัพย์สินที่บ้าน.นุ๋กลัวเค้ายึดทรัพย์สินที่เป็นของพ่อแม่นุ๋ไปแร้วพ่อก้เป็นคนค้ำนุ๋จะต้องทำอย่างไรดี..ช่วยบอกนุ๋ทีค่ะเครียดมาก.นุ๋ไม่อยากไห้เค้ามายึดของที่บ้านไป.

โดยคุณ หนึ่งฤทัย 29 พ.ย. 2560, 17:10

ตอบความคิดเห็นที่ 7

ทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้ ได้แก่ทรัพย์สินของท่านซึ่งเป็นลูกหนี้เท่านั้นครับ ไม่สามารถยึดทรัพย์สินของบุคคลอื่นนอกจากลูกหนี้ เช่น พ่อแม่ของท่านได้ครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 27 ธ.ค. 2560, 11:39

ความคิดเห็นที่ 6

ขายดาวน์รถไปแล้วไม่ได้เปลี่ยนสัญญาค่ะเป็นชื่อพ่อซื้อแล้วหนูเป็นคนค้ำแล้วคนที่ซื้อต่อเอารถไปจำนำพร้อมทั้งไม่จ่ายงวดจนไฟแนนซ์ยื่นฟ้องหนูขอสอบถามดังนี้ค่ะ

1.จะสามารถแจ้งความเอาผิดกับผู้เอารถไปในข้อหาใดบ้าง

2.ฟ้องค่าเสียหายที่ทำให้หนุต้องไปขึ้นศาล(ค่าเสียเวลา,ค่าเดินทาง,ค่าหยุดงาน)ได้ยังไงบ้าง

3.จะไปขึ้นศาลจะต้องแจ้งต่อศาลว่าอย่างไรดี เพื่อให้ไม่ต้องมารับใช้หนี้แทนคนซื้อรถต่อ

 ขอบคุณมากค่ะร้อนใจมากๆเลยตอนนี้

โดยคุณ ตั๊ก 7 ก.ค. 2560, 03:39

ความคิดเห็นที่ 5

 ตอนนี้มีหมายศาลมาฟ้องเรื่องค่งวดรถ เรามีโอกาสที่จะขอผ่อนผันหรือรีไฟแนนใหม่เป็นชื่อคนอื่นได้มั้ยค่ะ

โดยคุณ แพรวพรรณ 15 ส.ค. 2559, 16:11

ความคิดเห็นที่ 4

 หนูมีเรื่องอยากถามค่ะคือไฟแนนซ์จะฟ้องแม่หนูแม่หนูคืนรถแล้วแต่เขาบอกว่ารถขายขาดทุนจะให้แม่จ่ายเงินให้ไฟแนนซ์200000บาทค่ะทำยังไงดีค่ะ

โดยคุณ ประภาพร. อมาตย์หิน 3 ส.ค. 2557, 16:24

ความคิดเห็นที่ 3

รถหนูโดนยึดไปแล้วมีจดหมายเรียกให้ไปจ่ายค่าเสียหายเกือบสองแสนบา เขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายจะฟ้องศาลหนูไม่มีเงินจ่ายและหนูอยากไปทำงานต่างประเทศแล้วค่อยหาเงินมาเคลีย์หนูอยากทราบว่าถ้าเค้าฟ้องศาลจริงหนูจะสามารถสมัครไปทำงานต่างประเทศกับกรมแรงงานได้ไหมคะ

โดยคุณ หนึง 9 ก.พ. 2557, 20:20

ความคิดเห็นที่ 2

คือ หนูอยากทราบว่า พ่อของหนูควรทำอย่างไรค่ะ คือ พ่อเค้าไปผ่อนรถไถมาไดจ่ายค่างวดไปแล้วเป็นบางส่วนแต่เกิดจ่ายไม่ไหวทางไฟแนนซ์ถวงมาพ่อไม่มีส่งปล่อยให้เค้ามายึดไปเค้าส่งจดหมายมาบอกให้ไปขึ้นศาลพ่อหนูควรทำอย่างไรค่ะแล้วจะต้องติดคุกไหมค่ะถ้าไม่มีเงินจ่ายค่ะ

โดยคุณ Wassamon 10 พ.ย. 2556, 20:22

ความคิดเห็นที่ 1

หนูอยากทราบว่าหนูไปออกรถมาแล้วหนูไม่ได้ส่งงวดรถจนกระทั้งไฟแนนส่งหมายศาลมาที่บ้านแล้วหนูก้ส่งรถคืนแล้วหนูยังจะติดเครดิตบูโรมัย แล้วหนูจะสมัครบัตรกดเงินสดได้มัย แล้วประวัติมันจะลบออกกี่ปีค่ะ หนูอยากรู้มากเลยเพราะหนูไปสมัครบัตรอะไรก็ไม่ผ่าน หนูต้องทำยังไงบางค่ะอยากทราบด่วน

โดยคุณ สุวนันท์ 15 ต.ค. 2556, 12:30

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก