การเยี่ยมผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวน|ทนายคลายทุกข์,ทนาย

การเยี่ยมผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การเยี่ยมผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวน

  • Defalut Image

เมื่อเช้านี้ผมดูข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องผู้ต้องหาที่หลบหนีออกจากห้องขัง

บทความวันที่ 28 มิ.ย. 2560, 10:13

มีผู้อ่านทั้งหมด 10168 ครั้ง


การเยี่ยมผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวน

           เมื่อเช้านี้ผมดูข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องผู้ต้องหาที่หลบหนีออกจากห้องขัง ผู้กำกับการหัวหน้าสถานีให้สัมภาษณ์ทำนองว่า การเยี่ยมจะต้องได้รับอนุญาตจากท่านผู้กำกับก่อน  มีเพื่อนถามว่าการเยี่ยมนั้นจะงดเยี่ยมได้หรือไม่  ผมขอตอบได้ทันทีว่า งดเยี่ยมไม่ได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาข้อหาใดก็ตาม เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 วางหลักว่า ให้ผู้ต้องหาได้รับการเยี่ยมและติดต่อกับญาติได้ตามสมควร ดังนั้นจ ะต้องให้เยี่ยมเพียงแต่ว่าอาจจะเข้มงวดขึ้น ตามที่ท่านผู้กำกับให้สัมภาษณ์ถูกต้องแล้วแต่ถ้าไม่ให้เยี่ยมเลยหรือให้เยี่ยมน้อยเกินไป อาจจะเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7/1 เข้าใจทั้งสองฝ่ายครับ ญาติผู้ต้องหาและเข้าใจท่านผู้กำกับต่างคนต่างทำหน้าที่แต่มาตรฐานขั้นต่ำนั้น กฎหมายกำหนดไว้ชัดแจ้งแล้วนะครับจากทนายคลายทุกข์ท่านใด มีข้อสงสัยต้องการแลกเปลี่ยนข้อกฎหมายหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์โทรศัพท์มาคุยกัน 081 616 1425 นะครับ

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 7/1  
ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย
            (1) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
            (2) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน
            (3) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร
            (4) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
           ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

I found this post very interesting and informative. Thank you for sharing your special thoughts with us. My site: Ang Sumpa sa Chicago Cubs

โดยคุณ Ang Sumpa sa Chicago Cubs 24 ต.ค. 2566, 15:02

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก