ถอนฟ้อง|ถอนฟ้อง

ถอนฟ้อง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ถอนฟ้อง

ในคดียักยอกทรัพย์นายจ้าง จำเลยรับสารภาพ

บทความวันที่ 10 ต.ค. 2557, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 12391 ครั้ง


ถอนฟ้อง

            ในคดียักยอกทรัพย์นายจ้าง จำเลยรับสารภาพ ศาลพิพากษาให้ลงโทษโดยลดโทษให้กึ่งหนึ่ง รวมโทษทุกกระทงที่ลดแล้ว 8 ปี 6เดือน อยากทราบว่า หากหาเงินมาให้ผู้เสียหาย(โจทก์) เป็นที่พอใจจำเลยยังพอที่จะพ้นโทษหรือไม่  เช่น ตัวโจทก์อุทธรณ์ หรือจำเลยอุทธรณ์ เพื่อให้มีช่องทางในการถอนฟ้อง ซึ่งขณะนี้ยังพอมีเวลาที่จะอุทธรณ์หากทำได้


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
             คดียักยอกทรัพย์เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว จะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 35 วรรคสอง ทั้งนี้ หากจำเลยชดใช้เงินค่าเสียหายแก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจแล้ว และโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องต่อศาลอุทธรณ์ในขณะคดียังไม่ถึงที่สุด ย่อมมีผลให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับตาม ป.วิ.อ.มาตรา 39(2) ศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งอนุญาตและจำหน่ายคดีนี้ออกเสียจากสารบบความได้อันมีผลให้จำเลยไม่ต้องรับโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้น

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก