งานเพิ่มเติมจากสัญญาจ้าง|งานเพิ่มเติมจากสัญญาจ้าง

งานเพิ่มเติมจากสัญญาจ้าง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

งานเพิ่มเติมจากสัญญาจ้าง

ได้ทำสัญญาจ้างกับธนาคารทำการปรับปรุงอาคาร ต่อจากผู้รับเหมาเก่า

บทความวันที่ 7 ม.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 3426 ครั้ง


งานเพิ่มเติมจากสัญญาจ้าง

    
            ได้ทำสัญญาจ้างกับธนาคารทำการปรับปรุงอาคาร ต่อจากผู้รับเหมาเก่า ได้มีการชี้แจงงานที่หน้างาน และทางธนาคารได้ทำ BOQของงานส่วนที่เหลือเพื่อทำราคา แต่ปรากฎว่างานที่เหลือค้างอยู่มีจำนวนมากกว่าที่ทางธนาคารได้ทำมา ประมาณ 30-50% และทำงานผิดสเป็กที่ได้กำหนดไว้ทางบริษัทได้ชี้แจง และขอเป็นงานเพิ่มแต่ทางธนาคารบอกว่าได้มีการชี้แจงงานและให้ผู้รับเหมาดูหน้างานแล้ว แต่ไม่ได้ว่าทางผู้รับเหมาเดินได้ทำงานผิดสเป็กไว้ ด้วยทางธนาคารเองก็ไม่ทราบ และได้ตรวจรับงานในส่วนที่ผู้รับเหมาเดินได้ทำไปแล้ว และยืนยันว่าในส่วนงานที่ผิด และส่วนต่างของงานไม่สามารถเป็นงานเพิ่มได้  ขอปรึกษาว่า ในกรณีดังกล่าวควรทำเช่นไร และจริงหรือไม่ที่ทางธนาคารบอกว่าไม่สามารถเป็นงานเพิ่มเติมได้


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
         กรณีต้องพิจารณาข้อตกลงแห่งสัญญารับจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารดังกล่าวว่าคู่สัญญาได้ตกลงกันกำหนดสิทธิและหน้าที่ต่อกันไว้อย่างไรเป็นสำคัญ หากงานที่เพิ่มเติมขึ้นมาดังกล่าวอยู่นอกเหนือหน้าที่ความรับผิดของผู้รับจ้าง ก็ชอบที่จะปฏิเสธหรือเรียกค่าว่าจ้างตามส่วนการงานที่เพิ่มขึ้นนั้นจากผู้ว่าจ้างได้
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก