ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้|ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

  • Decha Image Slide

พอดีให้คนรู้จักกู้ยืมเงินไปจำนวน 45,000.- บาท มีสัญญาลงชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้เรียบร้อย

บทความวันที่ 13 ก.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 98546 ครั้ง


ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

          พอดีให้คนรู้จักกู้ยืมเงินไปจำนวน  45,000.-  บาท มีสัญญาลงชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้เรียบร้อย(แต่ยังขาดอากรแสตมป์)  พยายามติดต่อลูกหนี้แล้วแต่หาตัวไม่พบ  จะดำเนินการฟ้องร้อง  อยากสอบถามว่ามีวิธีการอย่างไร 

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
          1.การกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้น  ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ  จึงจะฟ้องบังคับคดีเรียกหนี้เงินได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653
          2.เมื่อผู้ยืมผิดนัดชำระหนี้กู้ยืม  ก็ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของท่านผู้ให้กู้ในการที่จะรับชำระหนี้ท่านย่อมมีสิทธิฟ้องคดีเรียกให้ผู้กู้รับผิดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 55 ประกอบ มาตรา 213
          3.โดยการฟ้องร้องคดีเรียกคดีเรียกหนี้เงินกู้  ท่านก็ต้องแต่งทนายความเข้าดำเนินคดีฟ้องร้องผู้กู้ยังศาลต่อไป  แนะนำให้ท่านนำสัญญากู้เข้ามาปรึกษากับทีมทนายความทนายคลายทุกข์ได้  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  และสอบถามค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตัวท่านเอง หรือโทร. 02-948-5700 ต่อไป

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 55
  ถ้าผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเฉพาะการอันใดไว้ ผู้จัดการทรัพย์สินจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการอันเป็นอำนาจเฉพาะการนั้นไม่ได้ แต่ถ้าปรากฏว่าการที่ตัวแทนจัดทำอยู่นั้นอาจจะเสียหายแก่ผู้ไม่อยู่ ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอให้ศาลถอดถอนตัวแทนนั้นเสียก็ได้

มาตรา 213  ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้
เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้
ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้
อนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่

มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 153

ตนไปยืมเงินนอกระบบมา ร้อยละ 5ต่อเดือน แต่บังคับ ส่ง 5 , 10 เดือนต่อยอดเงินกู้แต่ละครั้ง ถ้าเรายืมมา 30000 บาท จะต้องส่ง 7500 บาท /เดือน  เป็นเวลา 10 เดือน มันก็เป็นแบบนี้มาตลอดที่ยืมเงินกัน แต่ทางเรา (ลูกหนี้)เริ่มผิดสัญญาไม่เงินส่ง แต่ไม่ขายส่งนะ แต่ส่งครบบ้างไม่ครบบ้าง จนแย่จริงๆไม่ได้ส่งมา 3เดือนติดกัน ทางเจ้าหนี้จะฟ้อง เลยอยากถามว่าเค้าจะฟ้องเป็นคดีอะไรเพ่งหรืออาญาแล้วเราจะต้องทำยังไงค่ะ

โดยคุณ Bee (58.9.xxx.xxx) 24 ก.ค. 2560, 10:26

ความคิดเห็นที่ 152

มีพี่ที่ทำงานยื่มเงินไปค่ะ ทีแรก10,000 อีกรอบ 5,000 มีหนังสือกู้ยื่มและสำเนาบัตรประชาชน ประมาณ2เดือนแล้วค่ะ ไม่มีการส่งดอกเบี้ยหรือจ่ายใดๆทั้งสิ้น สามารถแจ้งความหรือทำแบบไหนได้บ้างค่ะ ตอนนี้เขาออกจากที่ทำงานติดต่อไม่ได้เลยค่ะ

โดยคุณ MutMee (171.6.xxx.xxx) 19 ก.ค. 2560, 20:19

ความคิดเห็นที่ 151

ถ้าเราเล่นแชร์แล้วจ่ายไม่ไหวแต่เขียนเป็นสัญญเงินกู้ไหวท้าวมีสิทธิ์ยึดทรัพย์สิ้นเราได้มั้ยจะแจ้งความเอาเราเข้าคุกได้มั้ยถ้ายึดทรัพย์เราต้องสู้ยังไง(แชร์ออนไลน์)ค่ะ

โดยคุณ จ๊ะโอ๋ (1.47.xxx.xxx) 17 ก.ค. 2560, 19:21

ความคิดเห็นที่ 150

หากกรณีมีสัญญาเงินกู้ มีการเก็บดอกเบี้ยร้อยละ10 /เดือน หากในเดือนนั้น ลูกหนี้ไม่มี ดอกเบี้ยมาจ่าย สามารถทบต้นได้ไม่เกิน3ครั้ง และหากเกิน3ครั้ง เจ้าหนี้จะทำการยึดต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดระบุในสัญญา มีผู้ให้กู้ ผู้กู้ คนค้ำประกัน พยาน  หาก กรณีลูกหนี้หนีหาย ดำเนินการทางกฎหมายได้มั้ยคะ รบกวนด้วยคะ

โดยคุณ เสาวลักษ์ (223.24.xxx.xxx) 29 มิ.ย. 2560, 22:27

ความคิดเห็นที่ 149

ขอความคิดเห็นหน่อยค่ะ 

พอดีเล่นแชร์กับพี่คน1 และเขาโกงเงินไป เลยให้เขาทำสัญญาเงินกู้ยืมเงินยอดเงินประมาณ 200,000 และเพ่เขาจ่ายเงินให้ไม่ตรงตามสัญญา เราสามารถฟ้องเขาได้ใช่ไหมค่ะ และฟ้องเราจะชนะคดีความไหมค่ะ ค่าทนายความในการทำเรื่องฟ้องแพงไหมค่ะ และสามารถใช้ทนายอาสาได้ไหมค่ะ  อยากทราบรายละเอียด ค่าใช้จ่าย และจะชนะคดีไหมค่ะ 

โดยคุณ Tanison (182.232.xxx.xxx) 31 พ.ค. 2560, 22:41

ตอบความคิดเห็นที่ 149

หากมีสัญญากู้ แนะนำให้ฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกให้ชำระหนี้ครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 12 มิ.ย. 2560, 15:27

ความคิดเห็นที่ 148

ฉันให้เพื่อนได้ยืมเงินไป960000เขาไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรมาค้ำประกันมีแต่สามีเขาเช็นค้ำประกันให้ในใบสัญญาเงินกู้แต่ตอนนี้เขาได้คืนเงินมา360000ได้ทำสัญญาเงินกู้โดยเขาได้เขียนในสัญญาเงินกู้เป็นโดยลายมือผู้กู้ทั้งหมดจำนวนเงินเองทั้งหมดเขามากู้พร้อมสามีเขาและมีเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประมาชนทะเบียนสมรสก็เพราะเพื่อนเดือดร้อนเห็นใจแต่ตอนนี้ทวงถามเขาบอกมีเมื่อไหร่จะใช้ให้จ่ายให้ตอนนี้เดือนล่ะ3000ฉันถามว่าเมื่อไหร่จะใช้หมดเขาข้อความมาบอกหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฉันควรทำเช่นไรค่ะฉันเพียงแต่อยากจะมีทางไหนทำให้ได้เงินต้น600000คืนค่ะขอคำปรึกษาจากกรูกรูมีทางไหนได้โปรดแนะนำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

โดยคุณ บุปผาพรรณ ศรักันไชย (1.10.xxx.xxx) 25 พ.ค. 2560, 08:51

ตอบความคิดเห็นที่ 148

กรณีตามปัญหา  หากสมุดดังกล่าวมีลายมือชื่อผู้กู้ยืมและมีข้อความว่าผู้กู้จะใช้หนี้คืนให้ผู้ให้กู้ ก็ถือว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ ตามปวิพ.มาตรา 55 ปพพ.มาตรา 653

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 15 มิ.ย. 2560, 16:05

ความคิดเห็นที่ 147

มีคนป้าในหมู่บ้านเดียวกันมายืมเงินค่ะ  50,000 บาท ตอนแรกก็ยังไม่ได้ทำสัญญา เพราะเขาบอกว่าจะมาคืนในอีกประมาณสัปดาห์หน้า  พอถึงวันที่ต้องใช้หนี้ เขากลับบอกว่าเงินไม่พอ เพราะก่อนหน้านั้นเขาเอาตั้งไปจัดงานทำบุญ  เลยยังไม่มีมาใช้  แล้วเขาก็เอาโฉนดที่ดินมาให้ประมาณ 3ไร่  โดยให้ตีเป็นเงิน 40,000 บาท  แล้วเหลืออีกหมื่นหนึ่ง  เขาบอกว่าจะหามาใช้หนี้อีกเร็วๆนี้  โดยจะใช้เป็นเงินห้าหมื่นบาท  แล้วเขาก็จะเอาใบโฉนดคืน  โดยได้ทำสัญญาใส่สมุดไว้ค่ะ  เขาก็ได้เซนต์รับด้วย  พอผ่านไปอีกปี  ก็ได้ไปถามเรื่องเงินที่ยืม  เขาก็บอกปัดไปต่างๆๆนาๆๆ   จนเมื่อเร็วๆนี้สามีป้าเเกมาหา  บอกว่าจะมาเอาโฉนดที่ดินที่ภรรยาแกที่มาตีราคาหนี้ไว้  แถมยังบอกว่าภรรยาเเก่มายืมเงินแค่หนึ่งหมื่นบาท  แล้วจะเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทมาใช้หนี้แล้วเเลกเอาใบโฉนดที่ดิน   เราก็อธิบายให้แกฟัง  แต่แกก็ไม่เชื่อ  เราเลยให้เเกไปถามภรรยาแกให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยมาคุยใหม่   #จะสามารถฟ้องร้องได้ไหมค่ะ

โดยคุณ ปรัธยาน์ (171.6.xxx.xxx) 6 พ.ค. 2560, 18:43

ความคิดเห็นที่ 146

โดนเพื่อนบ้านหลอกยืมเงินไป แกล้งว่า จะเอาไปเดินบัญชีเพื่อยื่นกู้ซื้อบ้าน แรกๆที่ทวงถาม เค้าอ้างว่า สมุดบัญชีธนาคารอยู่ในตู้เซฟของสามี ต้องรอสามีกลับมาจากทำงานต่างจังหวัด อาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่า ทวงถามไปกี่ครั้งๆก็ได้รับคำตอบเช่นเดิม บวกเหตุผลที่ว่า "พี่ก็โดนโกงเงิน ไม่มีเงินให้(แต่ไม่ได้บอกว่า จะคืนยังไง)" จนกระทั่งตัวเราเองซื้อบ้านบ้าง ต้องเอาไปจ่ายค่าโอนบ้าน เค้ารับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะคืนในวันที่เราต้องใช้จริง สรุปเงียบ เราต้องวิ่งโทรยืมญาติกันจ้าละหวั่น สุดท้ายเค้าย้ายบ้านไปอยู่บ้านหลังใหม่ และไม่ติดต่อมาอีกเลย เราโทรไปก็ไม่รับ เปลี่ยนเบอร์ให้สามีโทรไปรับครั้งเดียว แล้วบอกว่า ป้าไม่มีเงิน หลังจากนั้นก็ไม่รับอีกเลย // ผ่านไป 1 ปี ชีวิตพลิกผัน เค้ามีเหตุต้องย้ายกลับมาอยู่บ้านหลังเดิม เราไปที่บ้านเค้าล็อคกุญแจบ้านตลอด ไม่เคยเจอกัน โทรไปก็ติดต่อไม่ได้ 

(กว่าจะให้เค้าเซ็นสัญญาเงินกู้ฟอร์มเปล่าไว้ก็แสนลำบาก ในเอกสารไม่ได้ระบุจำนวนเงิน เค้าไม่ให้สำเนาบัตรปชช.)

แบบนี้เราจะฟ้องร้องได้มั้ยคะ // บอกตามตรง ทวงจนอายค่ะ

โดยคุณ กิตติยา (203.144.xxx.xxx) 17 เม.ย. 2560, 16:55

ความคิดเห็นที่ 145

มีญาติยืมเงินไป 18,000 บาท ในสัญญามีข้อความชัดเจนว่าถ้าเกิดผิดชำระหนี้ ลูกหนี้จะต้องเสียทั้งค่าฟ้องร้อง ค่าดำเนินคดีให้แก่เจ้าหนี้ พอปรึกษาทนาย ประมาณ 2-3 คนแต่คำตอบว่า คงไม่คุ้มหรอกที่จะฟ้องเนื่องจากจำนวนหนี้ไม่ได้เยอะมาก ในส่วนตัวผมจำนวนเงินนี้ถือว่าเยอะและ เห็นเป็นญาติกัน ไม่ได้เรียกดอกเบี้ยแต่อย่างใดอีกทั้งให้เวลามา จะ 1 ปีแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินคืนเลยซักบาท สัญญาสิ้นสุด ไป เดือน  มค. ผมควรทำอย่างไรดีครับ

โดยคุณ ณัฐวุฒิ (171.97.xxx.xxx) 15 เม.ย. 2560, 17:21

ตอบความคิดเห็นที่ 145

ในส่วนของค่าธรรมเนียมศาล และค่าทนายความนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ต้องชำระ แต่อย่างไรก็ตามหากท่านชนะคดีศาลอาจสั่งให้ผู้ที่แพ้คดีชำระค่าธรรมเนียมศาล และกำหนดค่าทนายความแก่ท่านได้ แต่อาจไม่ได้เต็มจำนวนที่ท่านชำระไป เพราะการกำหนดค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความเป็นดุลพินิจศาล

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 1 มิ.ย. 2560, 14:17

ความคิดเห็นที่ 144

เล่นแชร์ทางเฟสและทางไลน์คะ มีการเขียนใบกู้เงินแนบบัตรประชาชนถ่ายส่งทางเฟสและไลน์ โดนโกงเลยทำให้ไม่มีเงินจะจ่ายท้าวแชร์จะฟ้องร้องเราได้มั้ยคะ

โดยคุณ คนทัอ (223.205.xxx.xxx) 8 เม.ย. 2560, 17:35

ความคิดเห็นที่ 143

 เล่นแชรทองผ่อนมา3งวดงวดที่4ไม่มีส่งเพราะโดนท้าวบ้านอื่นโกงเเละไม่ได้ทำงานตอนนี้ช็อตมาดแต่ทำสันยาเงินกุ้ท้าวเาวบ้านอื่นโกงเเละไม่ได้ทำงานตอนนี้ช็อตมาดแต่ทำสันยาเงินกุ้ท้าวเเชรเเจ้งความไม่ทราบคดีแพ่งหรือต้องถุกตำรวจจับคะยอด10เชรเเจ้งความไม่ทราบคดีแพ่งหรือต้องถุกตำรวจจับคะยอด10000

โดยคุณ Kea (119.76.xxx.xxx) 15 มี.ค. 2560, 00:46

ความคิดเห็นที่ 142

 ลูกหนี้ไม่ยอมขึ้นศาล ไม่ยอมทำอะไรสักอย่างทำอย่างไรดีแล้วไม่มีทรัพย์สินอีก บัตรเอทีเอ็มยังเป็นชื่อของผู้อื่น ท้อมากเรยตอนนี้เงินตั้งเยอะ ทำอย่างไรดีครับ (ตอนนี้หาตัวไม่เจอครับ)

โดยคุณ Yochi (1.47.xxx.xxx) 11 มี.ค. 2560, 22:20

ความคิดเห็นที่ 141

ทำหนังสือสัญญากู้เงิน ระบุว่ามาร่วมลงทุน ได้รับผลตอบแทน 6% ต่อเดือน แต่ไม่จ่ายดอกเบี้ยมา3 เดือนแล้ว ไม่ได้ระบุวันคืนเงิน เคสนี้ทำไงดีคะ ถึงจะได้คืน ต้นก็ยังดี

โดยคุณ นรินพร นิลดวง (61.90.xxx.xxx) 10 มี.ค. 2560, 17:30

ความคิดเห็นที่ 140

กรณีของผม (คู่กรณีเป็น ชาวต่างชาติ) ถูกคู่กรณีขับรถยนต์เก๋ง กลับรถตัดหน้า ระยะกระชั้นชิด ทำให้ผมซึ่งขับขี่จักรยานยนต์มาทางด้านทางตรงในช่องที่ 1 ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน ทำให้ชนเข้าไปกลางลำตัวรถคู่กรณีอย่างจัง ผมได้รับเจ็บจากการชน "ขาหัก" รถยนต์เก๋งคู่กรณี ไม่มีประกันภัยอุบัติเหตุ มีเพียง พรบ.รถยนต์เท่านั้น ซึ่งทาง พรบ.คู้กรณีจ่ายเงินช่วยเหลือค่าผ่าตัด มาเพียง 30,000 บาท อีกจำนวน 96,759 บาท ทางประกันสังคมของผม เป็นผู้จ่าย ซึ่งตรงนี้ ทางคู่กรณีบอกเพียงว่า "ในเมื่อคุณมีประกันสังคมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว ทางเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องชดใช้ให้ตามที่ร้องขอได้ เพราะคุณก็ไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าอะไรอยู่แล้ว" แบบนี้ ผมสามารถร้องขอได้จำนวนเท่าไร และ ตลอดระยะเวลาที่ผมเข้ารับการรักษา ทางคู่กรณีไม่เคยมาเยี่ยม หรือ ติดต่อพูดคุยแม้แต่ครั้งเดียว มีแต่ทางเรา ติดต่อขอพูดคุยด้วยอยู่ฝ่ายเดียว 

โดยคุณ อำพล (49.49.xxx.xxx) 7 มี.ค. 2560, 22:33

ตอบความคิดเห็นที่ 140

กรณีตามปัญหา  กรณีตามปัญหา  ท่านในฐานะผู้เสียหายย่อมสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีถูกกระทำละเมิดได้นอกเหนือจากที่ท่านได้รับเงินจากบริษัทประกัน ทั้งนี้ตามปพพ.มาตรา 420 ,438 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 25 เม.ย. 2560, 10:41

ความคิดเห็นที่ 139

เจ้าหนี้ให้ทำสัญญา400000 บาทแต่ความจิงเป็นต้นบวกดอกรวมยุเป็นดอกร้อยละ10ต่อ 5วันมีหลักฐานการจ่ายดอกมาตลอดแต่เจ้าหนี้บังคับให้เซ็นต์สัญญา อยากปรึกษาทำไงดี

โดยคุณ jeab (180.183.xxx.xxx) 24 ก.พ. 2560, 14:05

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก