ตัวอย่างหนังสือธนาคารหักเงินในบัญชีและความรู้สึกของผู้ถูกหักบัญชีโดยไม่ใช้อำนาจศาล|ตัวอย่างหนังสือธนาคารหักเงินในบัญชีและความรู้สึกของผู้ถูกหักบัญชีโดยไม่ใช้อำนาจศาล

ตัวอย่างหนังสือธนาคารหักเงินในบัญชีและความรู้สึกของผู้ถูกหักบัญชีโดยไม่ใช้อำนาจศาล

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ตัวอย่างหนังสือธนาคารหักเงินในบัญชีและความรู้สึกของผู้ถูกหักบัญชีโดยไม่ใช้อำนาจศาล

คุณมณฑวรรธน์ พรหมใจ อาชีพ วิศวกรรับเหมาก่อสร้าง ร้องทุกข์

บทความวันที่ 9 พ.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 12306 ครั้ง


ตัวอย่างหนังสือธนาคารหักเงินในบัญชีและความรู้สึกของผู้ถูกหักบัญชีโดยไม่ใช้อำนาจศาล

 

          คุณมณฑวรรธน์  พรหมใจ  อาชีพ  วิศวกรรับเหมาก่อสร้าง  ร้องทุกข์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  ทนายคลายทุกข์ เรื่อง  เคยเป็นหนี้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจึงไม่สามารถผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตได้  เป็นหนี้บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จำนวน 115,000  บาท  และได้เปิดบัญชี  ประเภทออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ  สาขาหนองแขมไว้ด้วย
         ต่อมาเมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม  2552  ได้ติดต่อสำนักงานกฎหมาย ซี แอล เอ  ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากธนาคารกรุงเทพ  ให้เจรจาหนี้กับคุณมณฑวรรธน์  ผลการเจรจาคือต้องจ่ายเงินก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2552  จำนวนเงิน 6,000  บาท  และส่วนที่เหลือจะทำเรื่องประนอมหนี้ให้ 
          ต่อมาวันเดียวกัน คุณมณฑวรรธน์  ได้ขายรถยนต์ให้กับเต็นท์ได้เงินมาประมาณ 250,000  บาท  จึงนำเงินทั้งหมดเข้านำฝากกับธนาคารกรุงเทพ  และนำถอนเงินบางส่วนไปจ่ายหนี้เพื่อเป็นค่าแรงของลูกน้อง  เงินส่วนที่เหลือประมาณ 115,000  บาท  คงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝาก  ประเภทออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ
           วันที่ 29  พฤษภาคม 2552  ช่วงบ่ายจะไปโอนเงินจำนวน 6,000 บาท  จ่ายหนี้บัตรเครดิต  ตามยอดที่ตกลงกับสำนักงานกฎหมาย ซี แอล เอ  จึงพบว่า เงินในบัญชีเหลือ 0 บาท  จึงติดต่อไปที่ธนาคารกรุงเทพ  ที่หมายเลข 1333  เพื่อสอบถามเรื่องยอดเงินที่หายไป  เจ้าหน้าที่แจ้งว่า “เป็นหนี้ก็ต้องใช้”   ซึ่งคุณมณฑวรรธน์  เสียความรู้สึกกับคำพูดที่ฝ่ายบริหารของธนาคารกรุงเทพพูดกับลูกค้า 
          จากนั้นจึงติดต่อไปที่ สำนักงานกฎหมาย ซี แอล เอ   เขาแจ้งว่า  จะทำเรื่องคืนเงินให้  แต่จนปัจจุบันก็ยังคืนเงินไม่หมด
          คุณมณฑวรรธน์ เล่าว่า  ที่จริงตนเองได้มีการตกลงเรื่องการประนอมหนี้กับทางสำนักงานกฎหมายแล้ว  ธนาคารผู้รับมอบอำนาจก็น่าจะทำตามเงื่อนไข  ไม่ใช่ว่าลูกค้ามีเงินฝากในบัญชีธนาคารของตน  กลับมาหักเงินโดยพละการ  เพราะเงินดังกล่าวต้องนำไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ และหาเงินจากส่วนอื่นมาใช้หนี้ธนาคารอยู่แล้ว  และอยากฝากไปถึงฝ่ายบริหารของธนาคารกรุงเทพว่า  อยากให้ท่านทำตามข้อตกลงที่เสนอไว้ตอนแรก  ไม่ใช่ทำตัวเป็นศาลเตี้ยแบบนี้  โดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
 

 ตัวอย่างหนังสือตอบกลับข้อร้องเรียนของธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการถูกหักบัญชีโดยพละการ

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8

มีสินเชื่อทรัพย์สินของแต่ล่ะสถาบันที่ผ่านมา พบเอกสารที่เกี่ยวกับสัญญาสินเขื่อที่มีข้อมูลไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว และ เอกสารอื่นๆร่วม เอกสารดังกล่าวเป็นพฤติกรรม ที่ไม่สมเหตุและผลในการเกิดสัญญาที่เป็นนิติกรรม ลวง เช่นว่าสินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงิน มีหนังสือจดจำนองเป็นประกัน ไว้ในรายการที่ขอสินเชื่อแล้วนั้น แต่ผลปรากฎของเอกสารเพิ่มเติม ที่แสดงว่าจะใช้ดอกเบี้ยพิเศษ ในวงเงินที่ระบุคือเท่ากันกับที่ขอสินเชื่อจริง แต่เป็นหัวข้ออื่นที่แสดงส่วนหัวเรื่อง  เป็นเอกสารที่แจ้งว่า ต่อท้ายสัญญาจดจำนองเป็นประกัน จากนั้นก็ระบุรายละเอียดมากมายในส่วนที่รับประโยชน์ไม่ว่าจะทางใดก็คือผู้ให้กู้  ระบุในต่อท้ายสัญญาฉบับดังกล่าว มีลงรายการที่ไม่มีเหตุและผลของส่วนประกอบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้  ระบุให้เป็นการจำนองเป็นประกันหนี้สินทุกชนิด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเงินเบิกเกินบัญชี มีรายการแจ้งเกี่ยวกับเช็ค บัญชีอื่นที่มี  ซึ่งไม่เคยได้กระทำการและใช้หรือเปิดใดใด  ระบุให้สิทธิกับผู้ให้กู้เกี่ยวกับการดำเนินการไม่ว่าจะทางใดหรือหลายทางก็ได้  มีข้อมูลเจ้าหนี้เอ่ยถึงบุคคลภายนอกที่ระบุไว้แต่มิได้แสดงชื่อ  ให้ผู้กู้ดำเนินการใดโดยไม่ต้องแจ้งผู้กู้  ผู้ให้กู้สามารถเปิดเผยและขายต่อหนี้สินไปยังที่ใดก็ได้ ทีสิทธิที่จะจัดการในการหักเงินใดๆทุกบัญชีทีมีของผู้กู้  และมีเอกสารที่อ้างถึงขอใข้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ แต่พบข้อมูลการรับเงินกู้หรือเงินใดๆ  เหตุใดมิได้จ่ายไปยังเจ้าของโครงการ แต่เป็นการลงรายการให้จ่ายไปยังบัญขีขื่อผู้กู้  ทั้งหมด  และ พบว่าการบันทึกของโครงการได้รับเช็คแล้วอต่เป็นวันก่อนหน้าที่มีสัญญาเพิ่มเติมในยอดหนี้สินเดียวกัน  พบ การแสดงการชำระ หักเงินจากบัญชีหลักที่ให้ไว้หักแต่เดือนนั้น  ไปยังบัญขีอื่นที่ไม่ทราบมาก่อน   ที่ทราบและพบหลักฐานเนื่องจากการติดตามเงินในบัญชีหมุนเวียนของกิจการมีความผิดแรกติเป็นอย่างมาก  และธนาคารที่มีข้อมูลก็ปกปิด ไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ  และได้เริ่มศึกษากาข้อมูลในความหมายของรหัสโค๊คต่างๆ  ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่ง  คือการถูกหักชำระหนี้ต่างๆ โดยเจ้าของบัญชีไม่เคยใช้บัญชีนี้เพื่อหักชำระสินเชื่อใดๆ  และเหตุใดถึงมีการทำธุรกรรมเช่นนี้ ผู้มีส่วนที่จะเข้าถึงบัญชีได้ ต้องมีตำแหน่งหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบข้อมูลดัง  และ  สรุปความสำคัญ   คือทรัพย์สินที่มีทั้งหมด  มีธุกรรมเช่นเดียวกันทั้งหมด โดยที่ยังไม่ทราบว่าเกิดจากส่วนใดก่อนหลัง    ขอแสดงข้อมูลเพื่อชี้แจง  และขอคำแนะนำด้านขบวนการกฎหมายต่อไป  


เกรงว่าอีเมล์ดิฉันมีปัญหาในการรับส่งข้อมูล

หากกรุณาช่วยติดต่อ  0657629522


โดยคุณ พัชรนันท์ 19 พ.ย. 2564, 11:43

ความคิดเห็นที่ 7

กระจายข่าวไป ของพี่ผม บัตรใช้ปกติ ชำระขั้นต่ำปกติ อยู่ ๆ ตัดยอด จากบัญชีเงินฝากยอดที่ค้างทั้งหมดเลย  ธ.กรุงเทพ โดยไม่บอกกล่าว แบงค์เฮงซวย

โดยคุณ สมชาย 7 มิ.ย. 2555, 14:06

ความคิดเห็นที่ 6

แล้วผลเป็นอย่างไรต่อไป โปรดใส่ข้อความผลของข้อความนี้ด้วยครับ อยากทราบว่ารัฐบาลนี้จะทำอย่างไรแก้ไขอย่างไร

โดยคุณ ณรงค์ฤทธิ์ บุญลอย (สมาชิก) 20 พ.ค. 2554, 08:28

ความคิดเห็นที่ 5

ดิฉันก็โดนค่ะ ธนาคารกรุงศรี สาขา โชคชัย4 เป็นเงินก้อนซึ่งมีความหมาย ถึง 5 ชีวิต โดนธนาคารฯ ยึดไม่ยอมให้เบิก ในครอบครัวไม่มีเงินเลยค่ะ ลำบากมาก ๆ ไฟฟ้าก็จะตัด รถก็จะโดนยึด จ่ายเช็คไปก็เด้ง ไม่สามารถผ่อนบัตรเครดิตต่างๆ ที่ขึ้นศาล ก่อนหน้าหนี้ที่ผ่อนไปโดนตัดเป็นดอกเบี้ย เพราะผ่อนไม่ตรงกับที่นัดไว้ ดอกเบี้ยทุกบัตรก็ปรับขึ้นมากกว่าเดิม  ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบไม่ทราบล่วงหน้า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับครอบครัวของดิฉัน อยากทราบว่าถึงที่สุดแล้วใครรับผิดชอบ เพราะพอไม่ได้เงินก้อนนี้มาก็ต้องหายื่ม และจะต้องมีดอกเบี้ย เช็คที่เด้งก็ต้องรับผิดชอบเพราะเวลาเช็คเด้งจะต้องเสียค่าเด้งอีกใบละ 300 บาท จึงทำให้ชีวิตครอบครัวแทบตายทั้งเป็นหาความยุติธรรมที่ไหนได้บ้าง ทำไมถึงปล่อยให้ ธนาคารมีสิทธิ์ทำกับประชาชนแบบนี้ ไม่มีกฏหมายคุ้มครองประชาชนแลยหรืออย่างไร ดิฉันโทรไปปรึกษาทุกๆ ฝ่ายไม่มีใครสามารถให้คำปรึกษาได้ แม้ 1111 ก็ได้โทรไป ดูแล้วเหมือน ธนาคารใหญ่มากสามารถจะทำอะไรก็ได้โดยไม่ผิดกฏหมาย ถึงได้ใจและทำแบบนี้โดยไม่มีที่สิ้นสุด  ข้อความทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดกับชีวิตของดิฉัน อ่านแล้วไม่เข้าใจหรือต้องการรายละเอียดมากก่ว่านี้สามารถเข้ามาทาง e-mail ได้

โดยคุณ ดรรชนี ศรีสุวรรณศักดา 16 ก.พ. 2553, 10:54

ความคิดเห็นที่ 4

ดิฉันก็เช่นกันโดนธนาคารกรุงเทพ หักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หน้าตาเฉย และพูดวกไปวนมาว่ามีข้อตก ตอนที่ตอบรับบัตรเครติด หรือเซ็นต์ยินยอมตอนเปิดบัญชีเงินฝากอะไรประมาณนั้น ถ้ายังงั้นก็อย่าไปฝากเงินมันเลยกับธนาคารกรุงเทพนะ มีแต่เอาเปรียบลูกค้า ตอนดอกเบี้ยเงินฝากให้นิดเดียว แถมยังหักเงินได้ตามใจชอบด้วย เวลาได้ดอกเบี้ยจากบัตรเครติดไปทุก ๆ เดือนไม่เห็นสำนึกบ้างเลยว่าลูกค้า อาจมีปัญหาอะไรหรือเปล่า โทรจิกทุกเดือนจนต้องออกจากงาน ไม่มีงานทำ ไม่มีเงินจ่ายหนึ้ พอมีผู้เห็นใจโอนเงินมาให้ยืมเป็นค่าใช้จ่าย มันก็หักกันหน้าตาเฉย ก่อนหักก็ไม่แจ้งก่อนด้วย  ดิฉันไม่รู้จะเอาคำไหนมาเปรียบเทียบกับความเลวร้ายของธนาคารกรุงเทพ ในครั้งนี้เลย ขอร้อง ๆ ทุกท่าน อย่าหลงไปทำธุรกรรมกับธนาคารกรุงเทพ นะคะ เพราะสัญญาของเขามีอะไรที่หลบ ๆ ซ่อน เยอะมาก ตอนที่จะให้สมัครบัตรเครติดนะ แทบจะมากราบเราเลย พอเราไม่สามารถชำระเงินได้เราก็เหมือนหมาตัวหนึ่งที่ไม่สนใจเลย ว่าจะทุกข์ร้อนแค่ไหน โครต...........................

โดยคุณ ลูกหนี้บัตรเครติด 10 ก.พ. 2553, 19:53

ความคิดเห็นที่ 3

โดนแบบนี้เหมือนกันค่ะ ซึ่งในกรณีของดิฉันค้างเพียงสองเดือนเท่านั้นด้วย แต่ทางธนาคารกรุงเทพกลับหักไปโดยไม่มีจดหมายแจ้งล่วงหน้าและไม่เคยทำการหักผ่านบัญชีเงินฝาก นอกจากนี้ หลายๆผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงเทพยังนิยมใช้วิธีหักคอผู้บริโภค อาทิเช่นบัตรเอทีเอ็มบีเฟิร์สสมาร์ท ทางธนาคารอ้างว่า ผลิตภัณฑ์ของทางธนาคารมีความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีมีความปลอดภัยสูง จึงไม่สามารถนำบัตรไปกดที่ตู้ต่างธนาคารและตู้เอทีเอ็มของทางธนาคารในสาขาต่างจังหวัดได้ได้ อันนี้ ยังทำใจยอมรับได้ แต่..ที่แย่ยิ่งกว่าคือ ตู้เอทีเอ็มของทางธนาคารในเขตกรุงเทพเองที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นตู้แบบใหม่ก็ไม่สามารถนำบัตรไปใช้งาน แล้วจะคิดค้นมาเพื่อเหตุอันใด หากทางธนาคารทำการเปลี่ยนตู้เพื่อซัพพอร์ทไว้หมดแล้วจะเสียความรู้เลย แล้วบัตรเอทีเอ็มในตอนนี้ก็มีเพียงบัตรชนิดนี้ชนิดเดียวเท่านั้นด้วย

โดยคุณ ธรรมพร 20 ธ.ค. 2552, 21:46

ความคิดเห็นที่ 2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

โดยคุณ วินัย 10 พ.ย. 2552, 09:40

ความคิดเห็นที่ 1

ผมก็โดนเหมือนกันผมป็นหนี้บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ผมเปิดบัญชีกระแสรายวันที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกรวย เมื่อปลายปี 2551ผมเขียนเช็ค ค่าทำบุญให้วัด ที่จังหวัดสุรินทร์ ก็ถูกธนาคารกรุงเทพ หัก บัญชี โดยไม่บอกกล่าว เงินของวัดเอายังเอา บาปจริงๆๆ

ทุกวันนี้ก็เลยไม่ใช้บริการธนาคารกรุงเทพอีกเลย ธนาคารอื่นเขาไม่เคยกระทำอย่างนี้เลย

โดยคุณ สมชาย 10 พ.ย. 2552, 08:57

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก