ทรัพย์สินในบ้านจะถูกยึดด้วยหรือเปล่า |ทรัพย์สินในบ้านจะถูกยึดด้วยหรือเปล่า

ทรัพย์สินในบ้านจะถูกยึดด้วยหรือเปล่า

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ทรัพย์สินในบ้านจะถูกยึดด้วยหรือเปล่า

สามีเป็นหนี้บัตรหลายสถาบัน (ภรรยาไม่ได้จดทะเบียน)

บทความวันที่ 29 ต.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 11578 ครั้ง


ทรัพย์สินในบ้านจะถูกยึดด้วยหรือเปล่า

 

          สามีเป็นหนี้บัตรหลายสถาบัน (ภรรยาไม่ได้จดทะเบียน) มีที่ซื้อเป็นชื่อสามีด้วย  บ้านและที่ดินเป็นของภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่ด้วยกันนานหลายปี  ส่วนทรัพย์สินภายในบ้านมีบางรายการที่ซื้อโดยบัตรเครดิตของสามี  ถ้าโดนฟ้องจะโดนยึดหมดทั้งของสามีและของภรรยาด้วยหรือเปล่า

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
         ทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันกลังจากอยู่กินฉันท์สามีภริยา เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกัน และมีส่วนเท่ากัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1357 ส่วนการยึดทรัพย์สินนั้น

หนี้เป็นของบุคคลใด เจ้าหนี้มีสิทธิยึดได้เฉพาะของบุคคลนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1487

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1357
ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เป็นเจ้าของรวมกันมีส่วนเท่ากัน

มาตรา 1487 ในระหว่างที่เป็นสามีภริยากัน ฝ่ายใดจะยึดหรืออายัดทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ เว้นแต่เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคดีที่ฟ้องร้องเพื่อ

การปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาสิทธิระหว่างสามีภริยาตามที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในประมวลกฎหมายนี้หรือที่ประมวลกฎหมายนี้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้สามี

ภริยาฟ้องร้องกันเองได้ หรือเป็นการยึด หรืออายัดทรัพย์สินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าฤชาธรรมเนียมที่ยังมิได้ชำระตามคำพิพากษาของศาล


 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

 สามีเป้นหนี้บัตรเครดิต6แสน เราจดทะเบียนกัน สามีตายต้องใช้หนี้แทนรึเปล่าคะ

โดยคุณ เจ 12 ก.พ. 2555, 11:36

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก