ถูกทวงหนี้บัตรเครดิตของพี่ชาย|ถูกทวงหนี้บัตรเครดิตของพี่ชาย

ถูกทวงหนี้บัตรเครดิตของพี่ชาย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ถูกทวงหนี้บัตรเครดิตของพี่ชาย

ช่วยด้วยค่ะ พอดีแม่อยู่บ้านคนเดียว แล้วมีคนโทรมาบอกว่าหนี้บัตรเครดิตของอีซี่บาย

บทความวันที่ 25 ก.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 13157 ครั้ง


ถูกทวงหนี้บัตรเครดิตของพี่ชาย

 

          ช่วยด้วยค่ะ พอดีแม่อยู่บ้านคนเดียว  แล้วมีคนโทรมาบอกว่าหนี้บัตรเครดิตของอีซี่บายที่พี่ชายไม่จ่ายเงิน  ตอนนี้ศาลแขวงออกหมายจับแล้ว  จะเอาตำรวจมายึดทรัพย์ที่บ้าน  แม่ตกใจมากๆ เพราะหนี้ที่เกิดจากพี่ชาย  แล้วพี่ชายขาดการติดต่อ เป็นเวลา 6 ปีแล้ว ทางบ้านไม่ทราบว่าพี่ชายไปอยู่ไหน แล้วแบบนี้ทางบ้านจะทำอย่างไรกับเจ้าหนี้ค่ะ  เพราะทางบ้านไม่ทราบเรื่องหนี้สินที่พี่ชายไปทำไว้เลยค่ะ  แล้วไม่สามารถตามหาตัวพี่ชายได้ โทรไปบริษัท  เค้าบอกว่าพี่ชายลาออกจากงานไปแล้ว  แล้วแบบนี้เจ้าหนี้บัตรเครดิตจะยึดทรัพย์ได้เปล่าค่ะ  อีกอย่างพี่ชายไม่เคยมาอยู่บ้านเลย เป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว  ก่อนหน้า 6 ปีที่ผ่านมา พี่ชายมีแต่โทรมา บางทีแวะมาเยี่ยมแม่เท่านั้น หลังจากนั้น 6 ปีมานี้ขาดการติดต่อไปโดยปริยายค่ะ พอดีทางบ้านไม่รู้เรื่องกฎหมาย แล้วไม่มีปัญญาไปตามใช้หนี้ให้ใครด้วย แม่แก่มากแล้ว อายุ 68 แล้วค่ะ มีก็แต่ดิฉันอยู่กับแม่และหลานอีกคนเท่านั้น

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
          หนี้สินของพี่ชายที่เป็นหนี้บัตรเครดิต  เป็นคดีแพ่ง  ไม่ติดคุกและตำรวจไม่สามารถออกหมายจับได้  การกระทำดังกล่าวน่าจะเป็นการข่มขู่มากกว่า  ส่วนทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของพี่ชาย  เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดได้  หากพี่ชายไม่มีทรัพย์สินก็ไม่สามารถยึดได้  ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 283,มาตรา 285, มาตรา 286  ซึ่งมีอายุความ 10 ปี  ที่เจ้าหนี้สามารถสืบหาทรัพย์สินของพี่ชาย  หากมีหมายศาลมาท่านไม่สามารถติดต่อพี่ชายได้ก็คงต้องให้ศาลตัดสินไป 

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 283
  ถ้าจะต้องยึดหรืออายัดและขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาตามความในมาตราก่อน เจ้าพนักงานบังคับคดีชอบที่จะยึดหรืออายัดหรือขายบรรดาทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอ้างว่าเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 284 และ 288

          ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยึดทรัพย์อันจะต้องยึดภายในเวลาอันควรต้องทำโดยปราศจากความระมัดระวังหรือโดยสมรู้เป็นใจกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือบุคคลใดซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์ที่จะต้องยึด หรือเพิกเฉยไม่กระทำการโดยเร็วตามสมควร เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ต้องเสียหายเพราะการนั้น อาจยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ ถ้าศาลไต่สวนเป็นที่พอใจว่าข้ออ้างนั้นเป็นความจริง ก็ให้ศาลมีคำสั่งว่าเจ้าพนักงานผู้นั้นตกอยู่ในความรับผิด จำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่เกินกว่าจำนวนตามคำพิพากษา ถ้าเจ้าพนักงานไม่ชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งของศาล ศาลอาจออกหมายบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของเจ้าพนักงานผู้นั้นได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงานมีความสงสัยในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้นำชี้ดังกล่าวแล้ว ซึ่งบุคคลอื่นนอกจากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์ที่ยึดนั้นมีชื่อเป็นเจ้าของในทะเบียน เจ้าพนักงานนั้นชอบที่จะงดเว้นยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น และร้องต่อศาลให้กำหนดการอย่างใด ๆ เพื่อมิให้ตนต้องรับผิดในค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวมาแล้ว

มาตรา 285  ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปนี้ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
(1) เครื่องนุ่งห่มหลับนอนหรือเครื่องใช้ในครัวเรือนหรือเครื่องใช้สอยส่วนตัวโดยประมาณรวมกันราคาไม่เกินห้าหมื่นบาท ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร ศาลจะกำหนดทรัพย์สินดังกล่าวที่มีราคาเกินห้าหมื่นบาท ให้เป็นทรัพย์สินที่ไม่ต้องอยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามฐานะของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
(2)เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพโดยประมาณรวมกันราคาไม่เกินหนึ่งแสนบาท แต่ถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษามีคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลขออนุญาตยึดหน่วงและใช้เครื่องมือหรือเครื่องใช้อันจำเป็นเพื่อดำเนินการเลี้ยงชีพหรือการประกอบวิชาชีพ อันมีราคาเกินกว่าจำนวนราคาดังกล่าวแล้ว ให้ศาลมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในบังคับแห่งเงื่อนไขตามที่ศาลเห็นสมควร
(3) วัตถุ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทำหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
(4) ทรัพย์สินอย่างใดที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
          ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่นหนังสือสำหรับวงศ์ตระกูลโดยเฉพาะ จดหมายหรือสมุดบัญชีต่าง ๆ นั้น อาจยึดมาตรวจดูเพื่อประโยชน์แห่งการบังคับคดีได้ ถ้าจำเป็น แต่ห้ามมิให้เอาออกขายทอดตลาด
          ประโยชน์แห่งข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้ขยายไปถึงทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง อันเป็นของภริยาหรือของบุตรผู้เยาว์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งทรัพย์สินเช่นว่านี้ตามกฎหมายอาจถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือเป็นทรัพย์สินที่อาจบังคับเอาชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้
          คำสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ และคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

มาตรา 286 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
(1) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกำหนดไว้และเงินรายได้เป็นคราว ๆ อันบุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหรือตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร
(2) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บำนาญ หรือบำเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น
(3) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากที่กล่าวไว้ใน (2) ที่นายจ้างจ่ายให้แก่บุคคลเหล่านั้น หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น เป็นจำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท หรือตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร
(4) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับอันเนื่องมาแต่ความตายของบุคคลอื่นเป็นจำนวนตามที่จำเป็นในการดำเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่ศาลเห็นสมควร ในกรณีที่ศาลเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินตาม (1) และ (3) ให้ศาลกำหนดให้ไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ำสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้นและไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น โดยคำนึงถึงฐานะในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและจำนวนบุพการีและผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาด้วย
          ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจออกคำสั่งอายัดตามมาตรา 311 วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจกำหนดจำนวนเงินตาม (1) (3) และ (4) และให้นำความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่การกำหนดจำนวนเงินตาม (1) และ (3) โดยอนุโลม แต่ถ้าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีไม่เห็นด้วยกับจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคำร้องต่อศาลภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการกำหนดจำนวนเงินเช่นว่านั้น เพื่อขอให้ศาลกำหนดจำนวนเงินใหม่ได้
          ในกรณีที่พฤติการณ์แห่งการดำรงชีพของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้เปลี่ยนแปลงไป บุคคลตามวรรคสามจะยื่นคำร้องให้ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี แล้วแต่กรณี กำหนดจำนวนเงินตาม (1) และ (3) ใหม่ก็ได้
          คำสั่งของศาลที่เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนเงินตามมาตรานี้ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้และคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

พี่สาวเป็นหนี้บัตรเครดิตประมาณ 1 ล้าน

เราคือน้องสาวที่รู้ว่าเขาเป็นหนี้

แม่เสียแล้วเรามีกัน 2 คน

แม่มีบ้านอยู่ 1 หลังปลูกบ้านบนที่ดินของอาม่า (ย่า)

แต่ตอนที่แม่เราเสียย่าเปลี่ยนชื่อฉโนดที่ดินเป็นชื่อเรา เราก็ไม่อยากแบ่งหรือขายและเราก็รู้ว่าพี่สาวเรามีหนี้เราก็ไม่อยากให้ที่ดินเป็นชื่อเขาเพราะกลัวโดนยืด แต่พี่สาวเราไปทำทะเบียนบ้านให้ตัวเองเป็นเจ้าของบ้าน 

ถามว่าถ้าวันหนึ่งพี่สาวเราไม่มีการใช้หนี้ เจ้าหนี้จะมาท้วงหนี้กับเราไหม บ้านที่เป็นชื่อเขาจะโดนยืดหรือป่าวเพราะบ้านคืออยู่บนที่ของเรา หรือเราควรทำยังไงดีค่ะ

โดยคุณ อัญชลี 20 ก.ค. 2562, 11:11

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ไม่ได้ครับเพราะแม้เขามีชื่อเป็นเจ้าบ้านก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านถือเป็นส่วนควบกับที่ดินย่อมเป็นของเจ้าของที่ดินครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 14 ส.ค. 2562, 15:48

ความคิดเห็นที่ 1

มีข้อสงสัยว่าพี่สาวได้เป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบ และได้มีการทวงถาม จากสำนักงานทนายความมาบ่อยครั้ง และมีข้อความหนึ่งว่า เงินในบัญชีที่มีอยู่จะต้องถูกยึดหากไม่ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือสำนักงานทนายความที่ได้รับมอบหมายให้มาถวงหนี้ ถ้าเป็นอย่างนี้เขามีสิทธิ์ทำได้ไหมคะ พี่สาวได้เป็นหนี้บัตรเครดิตมาหลายปีแล้ว ได้รับจดหมายและการทวงถามจากทนายความมาทุกเดือนแต่ก็ไม่สามารถชำระให้ได้ เพราะได้ถูกเลิกจ้างงาน  สุดท้ายนี้ขอรบกวนคำตอบหน่อยนะคะ เพราะเงินในบัญชีที่มีอยู่พี่กลัวว่าเขาจะเอาไป เพราะมีเนื้อความในจดหมายมาแบบนั้น  

    ขอบคุณมากคะสำหรับคำตอบ

โดยคุณ สุวรรณา เอ้งฉ้วน 11 ต.ค. 2556, 13:52

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก