การวิเคราะห์สินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้/ชสอ.|การวิเคราะห์สินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้/ชสอ.

การวิเคราะห์สินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้/ชสอ.

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การวิเคราะห์สินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้/ชสอ.

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร การบริหารสินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้

บทความวันที่ 16 พ.ย. 2563, 10:52

มีผู้อ่านทั้งหมด 1035 ครั้ง


การวิเคราะห์สินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้/ชสอ.

              เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร  การบริหารสินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้  ขึ้น ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  โดยเชิญอ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับพิธีการสินเชื่อ  การปล่อยสินเชื่อที่ผิดต่อระเบียบและการทุจริต  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้  มีผู้เข้าร่วมฟังการอบรมสัมมนาจากสหกรณ์ทั่วประเทศ กว่า 80 คน

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก