การดำเนินคดีแพ่ง(สินเชื่อและบัตรเครดิต)/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด|การดำเนินคดีแพ่ง(สินเชื่อและบัตรเครดิต)/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด

การดำเนินคดีแพ่ง(สินเชื่อและบัตรเครดิต)/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การดำเนินคดีแพ่ง(สินเชื่อและบัตรเครดิต)/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์

บทความวันที่ 28 ก.ย. 2563, 16:20

มีผู้อ่านทั้งหมด 1178 ครั้ง


การดำเนินคดีแพ่ง(สินเชื่อและบัตรเครดิต)/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด

             วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร การดำเนินคดีแพ่ง(สินเชื่อและบัตรเครดิต)  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตลอดจนขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี อันได้แก่ การบังคับคดีแพ่งสินเชื่อและบัตรเครดิต ตลอดจนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี แนวทางป้องกันมิให้เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีและหากต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีสามารถปฎิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานในการดำเนินการบังคับคดี ณ  โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัด ชลบุรี

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก