หลักสูตรกฎหมายสินเชื่อและเทคนิคการติดตามหนี้ / สันนิบาตสหกรณ์ฯ |หลักสูตรกฎหมายสินเชื่อและเทคนิคการติดตามหนี้ / สันนิบาตสหกรณ์ฯ

หลักสูตรกฎหมายสินเชื่อและเทคนิคการติดตามหนี้ / สันนิบาตสหกรณ์ฯ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

หลักสูตรกฎหมายสินเชื่อและเทคนิคการติดตามหนี้ / สันนิบาตสหกรณ์ฯ

 วันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ.2561 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์

บทความวันที่ 26 มิ.ย. 2561, 11:19

มีผู้อ่านทั้งหมด 1260 ครั้ง


อบรมสัมมนา หลักสูตรกฎหมายสินเชื่อและเทคนิคการติดตามหนี้ / สันนิบาตสหกรณ์ฯ (25 มิถุนายน 61)

             วันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ.2561 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร กฎหมายสินเชื่อและเทคนิคการติดตามหนี้ ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จ.นครนายก
  

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก