อบรมสัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ฯ /กยศ.|อบรมสัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ฯ /กยศ.

อบรมสัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ฯ /กยศ.

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ฯ /กยศ.

 วันที่ 21 เมษายน 2561 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

บทความวันที่ 22 เม.ย. 2561, 15:26

มีผู้อ่านทั้งหมด 3709 ครั้ง


อบรมสัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ฯ /กยศ.

               วันที่ 21 เมษายน 2561 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมาย เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามหนี้ของ กยศ. จำนวน 55 คน ที่โรงแรมบางกอกชฎา ห้องเบียงก้า ชั้น 3 อาคาร 2 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก