หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้ รุ่น 2 / สันนิบาตฯ(26 ม.ค.61)|หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้ รุ่น 2 / สันนิบาตฯ(26 ม.ค.61)

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้ รุ่น 2 / สันนิบาตฯ(26 ม.ค.61)

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้ รุ่น 2 / สันนิบาตฯ(26 ม.ค.61)

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ.2561 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดอบรมสัมมนา

บทความวันที่ 28 ม.ค. 2561, 13:13

มีผู้อ่านทั้งหมด 1839 ครั้ง


หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้ รุ่น 2 / สันนิบาตฯ(26 ม.ค.61)

           เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ.2561 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้ รุ่นที่ 2 โดยเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมาย  ณ หอประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รายละเอียดหัวข้อบรรยายมีดังนี้
1. คำนิยามเกี่ยวกับนายจ้างลูกจ้าง
2. ผู้ว่าจ้าง
3. ค่าจ้างและค่าตอบแทนต่างๆ
4. ค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ
5. การทำสัญญาจ้างแรงงาน
6. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
7. สาระสำคัญที่ควรมีในสัญญาว่าจ้าง 
8. ข้อสัญญาที่เป็นการได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร
9. การออกจดหมายเตือนลูกจ้างที่กระทำความผิด
10. การพักงาน ลูกจ้างที่สงสัยว่ากระทำผิด
11. ขั้นตอนการดำเนินคดีทางวินัยและการลงโทษลูกจ้าง
12. การเลิกจ้างลูกจ้างในกรณีกระทำความผิด
13. การเลิกจ้างในกรณีลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดหรือเกษียณอายุ
14. ขั้นตอนการร้องเรียนของลูกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงาน
15. การฟ้องร้องดำเนินคดีแรงงานในชั้นศาล
16. การเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
17. การเลิกจ้างลูกจ้างโดยเป็นธรรม
ท่านใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมาย  หลักสูตร กฎหมายทวงหนี้ กฎหมายแรงงาาน  กฎหมายสินเชื่อ  หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-9485700

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก