แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ฯ/ชสอ.กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2(19-1-61)|แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ฯ/ชสอ.กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2(19-1-61)

แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ฯ/ชสอ.กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2(19-1-61)

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ฯ/ชสอ.กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2(19-1-61)

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดอบรมสัมมนาเรื่อง "แนวทาง ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ "

บทความวันที่ 23 ม.ค. 2561, 11:16

มีผู้อ่านทั้งหมด 2150 ครั้ง


แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ฯ/ชสอ.กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2(19-1-61)

            เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดอบรมสัมมนาเรื่อง "แนวทาง ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ " ระหว่าง วันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรมด้านกฎหมาย 
รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้ 
            1. หลักการสำคัญและนโยบายในการปรับโครงสร้างหนี้สหกรณ์ 
            2. การปรับโครงสร้างหนี้ก่อนที่จะมีการดำเนินคดีในชั้นศาล 
            3. การปรับโครงสร้างหนี้หรือการประนีประนอมยอมความในระหว่างพิจารณาคดีของ ศาล 
            4. การปรับโครงสร้างหนี้หลังจากศาลมีคำพิพากษา 
           ท่านใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตรกฎหมายทวง ถามหนี้, หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้, หลักสูตรสินเชื่อ, หลักสูตรการสืบสวน และสอบสวนการทุจริตภายในองค์กร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9485700

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก