อบรมสัมมนา การบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ/ธนาคารกรุงไทย |อบรมสัมมนา การบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ/ธนาคารกรุงไทย

อบรมสัมมนา การบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ/ธนาคารกรุงไทย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา การบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ/ธนาคารกรุงไทย

เมื่อวานนี้ (19 ธันวาคม 2560) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ

บทความวันที่ 20 ธ.ค. 2560, 15:01

มีผู้อ่านทั้งหมด 1830 ครั้ง


อบรมสัมมนา การบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ/ธนาคารกรุงไทย 

          เมื่อวานนี้ (19 ธันวาคม 2560) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ (Debt Restructuring)  ณ ห้อง 901 บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้
1. หลักการสำคัญและนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรปรับปรุงโครงสร้างหนี้
2.1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2.2 กฎมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
2.3 กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
2.4 กฎหมายอาญา
2.5 กฎหมายล้มละลาย
2.6 กฎหมายฟื้นฟูกิจการ
3. สาระสำคัญที่ควรมีในในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
4. เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นที่เอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าหนี้ในการติดตามผลการชำระหนี้
5. การกระทำที่เป็นการผิดสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
6. ผลทางกฎหมายหากลูกหนี้ผิดสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
7. การบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ
8. เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้
ท่านใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมาย  หลักสูตร กฎหมายทวงหนี้ กฎหมายแรงงาาน  กฎหมายสินเชื่อ  หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-9485700
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก