อบรมสัมมนา การดำเนินคดีแรงงานกับลูกจ้างที่ทุจริต/กฟผ.|อบรมสัมมนา การดำเนินคดีแรงงานกับลูกจ้างที่ทุจริต/กฟผ.

อบรมสัมมนา การดำเนินคดีแรงงานกับลูกจ้างที่ทุจริต/กฟผ.

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา การดำเนินคดีแรงงานกับลูกจ้างที่ทุจริต/กฟผ.

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรม อบรมสัมมนาหลักสูตร

บทความวันที่ 7 พ.ค. 2560, 11:12

มีผู้อ่านทั้งหมด 9589 ครั้ง


อบรมสัมมนา การดำเนินคดีแรงงานกับลูกจ้างที่ทุจริต/ กฟผ.

    เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรม อบรมสัมมนาหลักสูตร “การดำเนินคดีแรงงานกับลูกจ้างที่ทุจริต”  ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี
รายละเอียดหลักสูตร
1. ความหมายของคำว่า “สุจริต”
    ความหมายของคำว่า “ทุจริต”
2. กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสทุจริต
3. การเริ่มต้นหาเบาะแสของผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริต
4. การตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
5. การตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
6. การตั้งคณะกรรมการเพื่อหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง
7. การตั้งคณะกรรมการเพื่อหาผู้กระทำความผิดทางอาญา
8. การรวบรวมพยานหลักฐาน
9. การเริ่มต้นคดีโดยการร้องทุกข์หรือฟ้องเป็นคดีอาญา
10. การฟ้องเป็นคดีแรงงานต่อศาลแรงงาน
11.การคัดเลือกพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ เพื่อประกอบการสืบพยานในชั้นศาลแรงงานและศาลในคดีอาญา

ท่านใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินคดีแรงงานกับลูกจ้างที่ทุจริต สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9485700 คุณชัชชาลี

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก