อบรมสัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้รายย่อยทางโทรศัพท์/ Learn More Training|อบรมสัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้รายย่อยทางโทรศัพท์/ Learn More Training

อบรมสัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้รายย่อยทางโทรศัพท์/ Learn More Training

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้รายย่อยทางโทรศัพท์/ Learn More Training

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 Learn More Training จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้รายย่อยทางโทรศัพท์

บทความวันที่ 12 เม.ย. 2560, 15:09

มีผู้อ่านทั้งหมด 10780 ครั้ง


อบรมสัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้รายย่อยทางโทรศัพท์/ Learn More Training

            เมื่อวันที่ 11 เมษายน  พ.ศ.2560 Learn More Training  จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้รายย่อยทางโทรศัพท์ โดยเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรม ที่โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ (รัชดาภิเษก)  

รายละเอียดหลักสูตร

            - คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้และการเจรจาแก้ไขหนี้ล

            - การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์

            - สัญญาณอันตรายและข้อแก้ตัวของลูกค้า

            - การรับมือกับข้อโต้แย้งต่างๆ ของลูกค้า

            - กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก