อบรมสัมมนา/เทคนิคการจัดทำนิติกรรมสัญญาฯ รุ่น 1/สันนิบาตฯ|อบรมสัมมนา/เทคนิคการจัดทำนิติกรรมสัญญาฯ รุ่น 1/สันนิบาตฯ

อบรมสัมมนา/เทคนิคการจัดทำนิติกรรมสัญญาฯ รุ่น 1/สันนิบาตฯ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา/เทคนิคการจัดทำนิติกรรมสัญญาฯ รุ่น 1/สันนิบาตฯ

เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร

บทความวันที่ 6 เม.ย. 2560, 19:15

มีผู้อ่านทั้งหมด 12557 ครั้ง


 อบรมสัมมนา/เทคนิคการจัดทำนิติกรรมสัญญาฯ รุ่น 1/สันนิบาตฯ

 
           เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการจัดทำนิติกรรมสัญญาและการปรับโครงสร้างหนี้ รุ่นที่ 1 ขึ้น ที่ ศูนย์รัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) โดยเชิญอ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม  มีผู้เข้าร่วมฟังการอบรมสัมมนาเกือบ 100 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนจากสหกรณ์ทั่วประเทศ
 
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาวันที่ 27 มีนาคม 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาวันที่ 28 มีนาคม 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาวันที่ 29 มีนาคม 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก