ระบบการป้องกันและเทคนิคการตรวจสอบการทุจริต ฯ|ระบบการป้องกันและเทคนิคการตรวจสอบการทุจริต ฯ

ระบบการป้องกันและเทคนิคการตรวจสอบการทุจริต ฯ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ระบบการป้องกันและเทคนิคการตรวจสอบการทุจริต ฯ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยท่าน ผอ.สมพร ศรีธูป

บทความวันที่ 10 ส.ค. 2557, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 7951 ครั้ง


อบรมสัมมนา ระบบการป้องกันและเทคนิคการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจ.พระนครศรีอยุธยา

           ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยท่าน ผอ.สมพร ศรีธูป  ผู้อำนวยการจัดฝึกอบรม หลักสูตร "ระบบป้องกันและเทคนิคการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร" ให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบทุจริตภายในองค์กร ระบบป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งเทคนิคการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร  โดยเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก