อบรมสัมมนา Collection Management Law & Litigation /ธ.กสิกรไทย(เชียงราย)|อบรมสัมมนา Collection Management Law & Litigation /ธ.กสิกรไทย(เชียงราย)

อบรมสัมมนา Collection Management Law & Litigation /ธ.กสิกรไทย(เชียงราย)

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา Collection Management Law & Litigation /ธ.กสิกรไทย(เชียงราย)

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์

บทความวันที่ 17 ธ.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10011 ครั้ง


อบรมสัมมนา Collection Management Law & Litigation /ธ.กสิกรไทย(เชียงราย)

             เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร Collection Management Law & Litigation ที่โรงแรมริมกก  จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม
             1. กฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่
             2. แนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย
             3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้
             4. ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้
             5. กฎหมายเกี่ยวกับคดีผู้บริโภค
             6. กฎหมายเช่าซื้อ
             7. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อห้าม งานบังคับคดีที่ควรรู้
             8. เทคนิคการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
             9. เทคนิคการแก้ปัญหา กรณีผู้ค้ำยอม-กรณีผู้ค้ำไม่ยอม
             10.ลูกเล่นและเล่ห์เหลี่ยมของลูกหนี้
             ท่านใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ, หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้, หลักสูตรการบริหารสินเชื่อ,หลักสูตร ระบบการป้องกันและการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร, การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ฯลฯ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9485700

 

ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

 

 

ท่านเดชา (ผู้จัดการเขต) กำลังปล่อยมุข

 

 

 

คุณธนวัฒน์ ผู้จัดการธนาคารกสิกไทย (จ.เชียงราย) ผู้รับหน้าที่เลี้ยงดูปูเสื่องานนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (ภาคเหนือ)

คุณวิศรุต (ผู้จัดการภาค) ถ่ายภาพร่วมกับ อ.เดชา (วิทยากรฝึกอบรม)

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก