อบรมสัมมนา Collection Management Law & Litigation /ธนาคารกสิกรไทย|อบรมสัมมนา Collection Management Law & Litigation /ธนาคารกสิกรไทย

อบรมสัมมนา Collection Management Law & Litigation /ธนาคารกสิกรไทย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา Collection Management Law & Litigation /ธนาคารกสิกรไทย

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บทความวันที่ 8 ธ.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10174 ครั้ง


อบรมสัมมนา Collection Management Law & Litigation /ธนาคารกสิกรไทย

             เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร Collection Management Law & Litigation ที่โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม
1. กฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่
2. แนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย
3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้
4. ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้
5. กฎหมายเกี่ยวกับคดีผู้บริโภค
6. กฎหมายเช่าซื้อ
7. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อห้าม งานบังคับคดีที่ควรรู้
8. เทคนิคการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
9. เทคนิคการแก้ปัญหา กรณีผู้ค้ำยอม-กรณีผู้ค้ำไม่ยอม
10.ลูกเล่นและเล่ห์เหลี่ยมของลูกหนี้

               ท่านใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ, หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้, หลักสูตรการบริหารสินเชื่อ,หลักสูตร ระบบการป้องกันและการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร, การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ฯลฯ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9485700
 


ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ถ่ายภาพร่วมกับทีมผู้บริหารเครือข่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์ 4 ธนาคารกสิกรไทย

 คุณธานี  ธรรมธีรสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารเครือข่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์ 4 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  วิทยากรฝึกอบรม


 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก