อบรมสัมมนา หลักสูตรเทคนิคการบริหารหนี้และการเจรจาต่อรองฯ/กรุงเทพประกันภัย|อบรมสัมมนา หลักสูตรเทคนิคการบริหารหนี้และการเจรจาต่อรองฯ/กรุงเทพประกันภัย

อบรมสัมมนา หลักสูตรเทคนิคการบริหารหนี้และการเจรจาต่อรองฯ/กรุงเทพประกันภัย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา หลักสูตรเทคนิคการบริหารหนี้และการเจรจาต่อรองฯ/กรุงเทพประกันภัย

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์

บทความวันที่ 1 ธ.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 9809 ครั้ง


อบรมสัมมนา หลักสูตรเทคนิคการบริหารหนี้และการเจรจาต่อรองฯ/กรุงเทพประกันภัย

            เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ 
รายละเอียดการอบรมสัมมนา
1. ความหมาย ความสำคัญ และคุณสมบัติเจ้าหน้าที่บริหารหนี้มืออาชีพ
2. เทคนิคการติดตามหนี้แต่ละประเภทและการติดตามหนี้ตามอายุหนี้
3. หลักการเจรจาต่อรอง 20 ประการ
4. กฎหมายที่ต้องรู้ในงานบริหารหนี้

            ท่านใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ, หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้, หลักสูตรการบริหารสินเชื่อ,หลักสูตร ระบบการป้องกันและการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร, การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ฯลฯ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9485700
 


ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณจรัญ จงอุดมพร ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ซ้าย) อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรม (กลาง) คุณศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน(ขวา) ถ่ายภาพร่วมกัน

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก