อบรมสัมมนา การบริหารงานสินเชื่อ/บ.วัฒนาธนสินทรัพย์|อบรมสัมมนา การบริหารงานสินเชื่อ/บ.วัฒนาธนสินทรัพย์

อบรมสัมมนา การบริหารงานสินเชื่อ/บ.วัฒนาธนสินทรัพย์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา การบริหารงานสินเชื่อ/บ.วัฒนาธนสินทรัพย์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 บริษัท วัฒนาธนสินทรัพย์ จำกัด จัดฝึกอบรมสัมมนา

บทความวันที่ 27 พ.ย. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10179 ครั้ง


อบรมสัมมนา การบริหารงานสินเชื่อ/บ.วัฒนาธนสินทรัพย์

          เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  บริษัท วัฒนาธนสินทรัพย์ จำกัด จัดฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรการบริหารงานสินเชื่อขึ้น โดยมี อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  และ อ.รักชัย  อโณทัยนาท เป็นวิทยากรฝึกอบรม
รายละเอียดหลักสูตรอบรมสัมมนา
1. การปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ล
2. ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อรถจักรยานยนต์
3. check list และการประมวลผล
4. วิธีการตรวจสอบเอกสารประกอบการทำสัญญาเช่าซื้อ
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อ
6. ขั้นตอนการติดตามทวงถามหนี้
7. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้

              ท่านใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ, หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้, หลักสูตรการบริหารสินเชื่อ,หลักสูตร ระบบการป้องกันและการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร, การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ฯลฯ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9485700
 


ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาบริษัท วัฒนาธนสินทรัพย์ จำกัด ด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

อ.รักชัย  อโณทัยนาท วิทยากรฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณชวพล วัฒนพรมงคล กรรมการผู้จัดการ กล่าวปิดการฝึกอบรม

 

 

คุณชวพล วัฒนพรมงคล กรรมการผู้จัดการ(ซ้าย) อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรม(กลาง) คุณสนจิต  วัฒนพรมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ขวา) ถ่ายภาพร่วมกัน

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก