อบรมสัมมนา ข้อกฎหมายเช่าซื้อระบบงานสินเชื่อ/ ไทยฮีโน่|อบรมสัมมนา ข้อกฎหมายเช่าซื้อระบบงานสินเชื่อ/ ไทยฮีโน่

อบรมสัมมนา ข้อกฎหมายเช่าซื้อระบบงานสินเชื่อ/ ไทยฮีโน่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา ข้อกฎหมายเช่าซื้อระบบงานสินเชื่อ/ ไทยฮีโน่

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็น วิทยากรฝึกอบรมให้กับบริษัท ไทยฮีโน่

บทความวันที่ 13 ต.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 9305 ครั้ง


อบรมสัมมนา ข้อกฎหมายเช่าซื้อระบบงานสินเชื่อ/ ไทยฮีโน่

           เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556  อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับบริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำกัด หลักสูตร ข้อกฎหมายเช่าซื้อระบบงานสินเชื่อ มีผู้ร่วมฟังการอบรมสัมมนา จำนวน 20 คน
รายละเอียดของหลักสูตร
1. ข้อกำหนดของสัญญาเช่าซื้อรถที่มีน้ำหนักเกิน 1,600 กิโลกรัม
2. การทำสัญญาเช่าซื้อให้ถูกต้อง ไม่เป็นโมฆะ
3. เทนนิคการเลือกใช้ข้อสัญญาเช่าซื้อให้เป็นประโยชน์ในการทวงหนี้
4. ขั้นตอนการดำเนินคดีเช่าซื้อและค้ำประกัน
5. การดำเนินคดีอาญากับลูกหนี้
6. กฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อ

           ท่าน ใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ, หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้, หลักสูตรการบริหารสินเชื่อ,หลักสูตร ระบบการป้องกันและการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร, การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ฯลฯ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9485700
 


ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก