อบรมสัมมนา ปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่/กรมป่าไม้|อบรมสัมมนา ปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่/กรมป่าไม้

อบรมสัมมนา ปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่/กรมป่าไม้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา ปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่/กรมป่าไม้

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 กรมป่าไม้ จัดโครงการอบรมหลักสูตร \"ปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่ ประจำปี 2556\"

บทความวันที่ 22 ส.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10273 ครั้ง


อบรมสัมมนา ปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่/กรมป่าไม้


           เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556  กรมป่าไม้  จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่ ประจำปี 2556"  โดยเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานราชการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการปฏิบัติราชการ  มีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และปลูกจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งให้ทราบถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่พนักงานราชการได้รับตามกฎหมาย  โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการอบรมสัมมนา จำนวน 210  คน 
 


ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก