อบรมสัมมนา การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร/สันนิบาตสหกรณ์|อบรมสัมมนา การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร/สันนิบาตสหกรณ์

อบรมสัมมนา การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร/สันนิบาตสหกรณ์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร/สันนิบาตสหกรณ์

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

บทความวันที่ 20 ส.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 8777 ครั้ง


อบรมสัมมนา การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร/สันนิบาตสหกรณ์


           เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรมฝึกอบรมฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร "การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร" ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
          วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556
            - เวลา 09.00-12.00 น.  เรื่อง "ข้อความระวังและความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อ"
           - เวลา 13.00-16.00 น.  เรื่อง "กลยุทธ์และเทคนิคการป้องกันการติดตามและการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ"
            วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2556
           - เวลา 09.00-12.00 น.  เรื่อง "อภิปรายกลุ่ม ประสบการณ์ตรงจากการบริหารสินเชื่อ"
 


     ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก