อบรมสัมมนา หลักสูตรการเจรจาต่อรองในการติดตามหนี้ค้างชำระ/สันนิบาตสหกรณ์ฯ|อบรมสัมมนา หลักสูตรการเจรจาต่อรองในการติดตามหนี้ค้างชำระ/สันนิบาตสหกรณ์ฯ

อบรมสัมมนา หลักสูตรการเจรจาต่อรองในการติดตามหนี้ค้างชำระ/สันนิบาตสหกรณ์ฯ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา หลักสูตรการเจรจาต่อรองในการติดตามหนี้ค้างชำระ/สันนิบาตสหกรณ์ฯ

วันที่ 13 มิถุนายน 2556 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมสัมมนา

บทความวันที่ 13 มิ.ย. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 8437 ครั้ง


อบรมสัมมนา หลักสูตรการเจรจาต่อรองในการติดตามหนี้ค้างชำระ/สันนิบาตสหกรณ์ฯ


          วันที่ 13 มิถุนายน 2556  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมสัมมนาหลักสูตร การเจรจาต่อรองในการติดตามหนี้ค้างชำระ โดยเชิญ อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรม  มีผู้เข้าร่วมฟังการอบรมสัมมนา จำนวน 90 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมดังนี้
            1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการติดตาม ตลอดจนสามารถเจรจาต่อรองเพื่อเร่งรัดหนี้ให้กับสหกรณ์
            2. เพื่อสามารถจัดกลุ่มของลูกหนี้ และติดตามหนี้ค้างชำระได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            3. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการติดตามหนี้ร่วมกัน
            ท่าน ใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ, หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้, หลักสูตรการบริหารสินเชื่อ,หลักสูตร ระบบการป้องกันและการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร, การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ฯลฯ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9485700
 

ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์วันที่ 13 มิถุนายน 2556

 

 

น้องกบ ทำหน้าที่พิธีกร

 รองผู้อำนวยการสันนิบาตรฯ(รองสุทัศน์) กล่าวเปิดการสัมมนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าอบรมสอบถามข้อสงสัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก