อบรมสัมมนา กลยุทธ์การติดตามหนี้และการเจรจาต่อรอง/กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง|อบรมสัมมนา กลยุทธ์การติดตามหนี้และการเจรจาต่อรอง/กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง

อบรมสัมมนา กลยุทธ์การติดตามหนี้และการเจรจาต่อรอง/กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา กลยุทธ์การติดตามหนี้และการเจรจาต่อรอง/กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด ได้จัดการอบรมสัมมนา

บทความวันที่ 9 มิ.ย. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 8747 ครั้ง


อบรมสัมมนา กลยุทธ์การติดตามหนี้และการเจรจาต่อรอง/กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง

         เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556  บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด ได้จัดการอบรมสัมมนา หลักสูตรกลยุทธ์การติดตามหนี้และการเจรจาต่อรอง ขึ้น โดยมี อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ห้องรองเมือง ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 มีผู้เข้าร่วมฟังการอบรมสัมมนา เป็นพนักงานฝ่ายติดตามเร่งรัดและกฎหมาย จำนวน 63 คน 
           ท่าน ใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ, หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้, หลักสูตรการบริหารสินเชื่อ,หลักสูตร ระบบการป้องกันและการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร, การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ฯลฯ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9485700ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

คุณทนงศักดิ์ วงศ์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ซ้าย) อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรม(กลาง) คุณกฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายติดตามเร่งรัดและกฎหมาย(ขวา)

คุณวรรณพร เพิ่มฉลาด(คุณน้อง) พิธีกรดำเนินงาน

 

 คุณทนงศักดิ์ วงศ์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก