อบรมสัมมนา การสร้างและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ(สินเชื่อ)สหกรณ์ฯ|อบรมสัมมนา การสร้างและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ(สินเชื่อ)สหกรณ์ฯ

อบรมสัมมนา การสร้างและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ(สินเชื่อ)สหกรณ์ฯ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา การสร้างและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ(สินเชื่อ)สหกรณ์ฯ

เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี

บทความวันที่ 28 พ.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 7826 ครั้ง


อบรมสัมมนา การสร้างและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ(สินเชื่อ)สหกรณ์เพื่อรองรับ AEC/ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี


          เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง "การสร้างและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ(สินเชื่อ)สหกรณ์ เพื่อรองรับ AEC"  โดยเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม  มีผู้เข้าร่วมฟังการอบรมสัมมนา 35 คน
           - วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 หัวข้อวิชา ยุทธวิธีการบริหารธุรกิจ(สินเชื่อ) สหกรณ์ให้ประสบความสำเร็จ  เวลา 13.00-16.00 น.
           - วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 หัวข้อวิชา เทคนิคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ เวลา 09.00-12.00 น.
    ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี
ท่าน ใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ, หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้, หลักสูตรการบริหารสินเชื่อ,หลักสูตร ระบบการป้องกันและการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร, การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ฯลฯ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9485700


    ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก