บรรยาย ป.ป.ส. รุ่น 2 / มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด|บรรยาย ป.ป.ส. รุ่น 2 / มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

บรรยาย ป.ป.ส. รุ่น 2 / มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บรรยาย ป.ป.ส. รุ่น 2 / มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์

บทความวันที่ 30 เม.ย. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 7289 ครั้ง


บรรยาย ป.ป.ส. รุ่น 2 / มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด            เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556  สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เชิญ อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ในหัวข้อ "มุมมองของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานด้านตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค/กทม. และสำนักงานตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงธรรมาภิบาลในการดำเนินการตรวจสอบ ยึดอายัดทรัพย์สิน และการนำไปประยุกต์ใช้ในงาน
   

ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนา ป.ป.ส. รุ่น 2 ด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก