บรรยาย ป.ป.ส./ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด|บรรยาย ป.ป.ส./ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

บรรยาย ป.ป.ส./ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บรรยาย ป.ป.ส./ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

บทความวันที่ 31 มี.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 8393 ครั้ง


บรรยาย ป.ป.ส./ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด


          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556  นายสุนทร  วินัยบดี  ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรบรรยาย มุมมองของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534  จัดอบรมสัมมนาที่โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท จำกัด  โดยมีผู้เขาร่วมฟังการอบรมสัมมนาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น  รุ่นละ 75 คน   
           สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1-9 และ กทม. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550   โดยมีภารกิจที่ต้องตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาในคดียาเสพติด ตลอดจนการประสานแนวทางปฏิบัติ และขยายภารกิจไปยังหน่วยงานที่ได้รับความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการริบทรัพย์และบังคับโทษปรับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินนั้น โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินจึงจำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติ โดยคำนึงถึงหลักกฏหมาย ความเป็นธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการดำเนินการที่เหมือนกันทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมีประสิทธิภาพที่เสมอภาคในการดำเนินการของสำนักงาน ป.ป.ส.
 


    ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

ท่านผอ.สุนทร วินัยบดี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

 ผมว่าเป็นเรื่องดีคับเพราะสนใจในทางนี้ด้วยคับเพราะไม่ชอบคับ

โดยคุณ มานะพิมพาพันธ์ 24 มี.ค. 2560, 14:15

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก