อบรมสัมมนา การติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ/ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ภาคตะวันออก|อบรมสัมมนา การติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ/ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ภาคตะวันออก

อบรมสัมมนา การติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ/ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ภาคตะวันออก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา การติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ/ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 นายอรรถสิทธิ์ สงสะนะ ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย

บทความวันที่ 24 ส.ค. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 8866 ครั้ง


อบรมสัมมนา การติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ/ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ภาคตะวันออก


            เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555  นายอรรถสิทธิ์  สงสะนะ ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออก ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ  ที่โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท อ.เมือง จ.จันทบุรี ห้องแกรนด์บอลรูม 1  มีผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา 100 คน 
          ทั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสัมมนาหลายท่าน เช่น  นางวรรณฤดี ศรีคำแหง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี, นายปรีชา จรัลทรัพย์ รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออก, นายสุพัฒน์ อานามนารถ ผู้จัดการ สค.มารดานิรมล จำกัด, และดร.สุรพล  อดีตอธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี 
         

ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก