อบรมสัมมนา หลักสูตร บริหารสินเชื่ออย่างไร...ถึงไม่เสี่ยง/ กรมส่งเสริมสหกรณ์|อบรมสัมมนา หลักสูตร บริหารสินเชื่ออย่างไร...ถึงไม่เสี่ยง/ กรมส่งเสริมสหกรณ์

อบรมสัมมนา หลักสูตร บริหารสินเชื่ออย่างไร...ถึงไม่เสี่ยง/ กรมส่งเสริมสหกรณ์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา หลักสูตร บริหารสินเชื่ออย่างไร...ถึงไม่เสี่ยง/ กรมส่งเสริมสหกรณ์

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์

บทความวันที่ 26 ก.ค. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 8392 ครั้ง


อบรมสัมมนา หลักสูตร บริหารสินเชื่ออย่างไร...ถึงไม่เสี่ยง/ กรมส่งเสริมสหกรณ์


          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2555  หลักสูตร บริหารสินเชื่ออย่างไร..ถึงไม่เสี่ยง  ณ โรงแรมริเวอร์ วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรม 
หลักสูตร บริหารสินเชื่ออย่างไร..ถึงไม่เสี่ยง  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เทคนิคการติดตามหนี้และเทคนิคการติดตามหนี้
2. เทคนิคการทวงหนี้ตามอายุหนี้
3. เทคนิคการเจรจาต่อรอง 20 ประการ
4. การจัดเตรียมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี
5. อายุความในการดำเนินคดีกับลูกหนี้
6. การเขียนคำฟ้อง กรณีคดีผู้บริโภค
7. การแต่งตั้งทนายความดำเนินคดี
8. การเป็นพยานในชั้นศาล
9. การบังคับคดี


ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาหลักสูตรบริหารสินเชื่ออย่างไร..ถึงไม่เสี่ยง  ด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก