อบรมสัมมนา เทคนิคการบริหารสินเชื่อและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา รุ่น 1/สันนิบาตสหกรณ์ ( 6 มิ.ย. 55)|อบรมสัมมนา เทคนิคการบริหารสินเชื่อและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา รุ่น 1/สันนิบาตสหกรณ์ ( 6 มิ.ย. 55)

อบรมสัมมนา เทคนิคการบริหารสินเชื่อและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา รุ่น 1/สันนิบาตสหกรณ์ ( 6 มิ.ย. 55)

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา เทคนิคการบริหารสินเชื่อและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา รุ่น 1/สันนิบาตสหกรณ์ ( 6 มิ.ย. 55)

นที่ 6-7 มิถุนายน 2555 สันนิบาตสหกรณ์ จัดอบรมสัมมนา

บทความวันที่ 7 มิ.ย. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 7389 ครั้ง


อบรมสัมมนา เทคนิคการบริหารสินเชื่อและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา รุ่น 1/สันนิบาตสหกรณ์


          วันที่ 6-7 มิถุนายน 2555  สันนิบาตสหกรณ์ จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการบริหารสินเชื่อและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา รุ่นที่ 1 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรม  มีผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 80 คน  ทั้งนี้  คุณวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สสท. และคุณสุทัศน์  จันทร์เงียบ  รองผู้อำนวยการ/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เข้าร่วมฟังการบรรยายด้วย  
 


ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก