บรรยากาศ สัมมนาการปฏิรูปกฎหมายแรงงานฯ / ม.ธรรมศาสตร์|บรรยากาศ สัมมนาการปฏิรูปกฎหมายแรงงานฯ / ม.ธรรมศาสตร์

บรรยากาศ สัมมนาการปฏิรูปกฎหมายแรงงานฯ / ม.ธรรมศาสตร์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บรรยากาศ สัมมนาการปฏิรูปกฎหมายแรงงานฯ / ม.ธรรมศาสตร์

อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ได้เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อการสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมไทยสู่รัฐสวัสดิการอาเซียน”

บทความวันที่ 29 เม.ย. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 7640 ครั้ง


บรรยากาศ สัมมนาการปฏิรูปกฎหมายแรงงานฯ / ม.ธรรมศาสตร์


           อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ได้เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อการสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมไทยสู่รัฐสวัสดิการอาเซียน” ในวันที่ 28 เมษายน 2555  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับอ. ไพศิษ พาณิชกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย , ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต , รศ. ดร. กิตติพัฒน์ นนทปัทมดุลย์  อาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ ,นายโกวิท บุรพธานินทร์ กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร,ดร. โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร ,ดร.อัฎพร  คงสุภาพศิริ


ภาพบรรยากาศการสัมมนาด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก