สิทธิในการเป็นลูกวงแชร์ เป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่ง สามารถซื้อขายกันได้|สิทธิในการเป็นลูกวงแชร์ เป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่ง สามารถซื้อขายกันได้

สิทธิในการเป็นลูกวงแชร์ เป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่ง สามารถซื้อขายกันได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สิทธิในการเป็นลูกวงแชร์ เป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่ง สามารถซื้อขายกันได้

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 2095/2524

บทความวันที่ 23 มี.ค. 2566, 11:56

มีผู้อ่านทั้งหมด 244 ครั้ง


สิทธิในการเป็นลูกวงแชร์ เป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่ง สามารถซื้อขายกันได้
คำพิพากษาฎีกาที่ 2095/2524

    สิทธิในการเป็นลูกวงในการเล่นแชร์เป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่ง เพราะมีราคาและอาจถือเอาได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 99 จึงเป็นสิทธิที่จะจำหน่ายและซื้อขายได้
    จำเลยขายสิทธิในการเป็นลูกวงแชร์ให้แก่โจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิเป็นเจ้าหนี้จำเลยที่จะบังคับจำเลยให้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 194 
    การซื้อขายแชร์กฎหมายมิได้บังคับให้มีหลักฐานเป็นหนังสือ การซื้อขายจึงสมบูรณ์ตามกฎหมาย ไม่อยู่ในบังคับว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี้
    ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
    มาตรา 138
ทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้
#ทนายคลายทุกข์ #เล่นแชร์ #ลูกวงแชร์ #ขายมือแชร์
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก