นำข้อความ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงการสนทนาไปลงในเฟซบุ๊ค ไม่ระบุชื่อ หากจะเป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่ต้องสืบเสาะ|นำข้อความ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงการสนทนาไปลงในเฟซบุ๊ค ไม่ระบุชื่อ หากจะเป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่ต้องสืบเสาะ

นำข้อความ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงการสนทนาไปลงในเฟซบุ๊ค ไม่ระบุชื่อ หากจะเป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่ต้องสืบเสาะ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

นำข้อความ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงการสนทนาไปลงในเฟซบุ๊ค ไม่ระบุชื่อ หากจะเป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่ต้องสืบเสาะ

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 433/2565

บทความวันที่ 1 มี.ค. 2566, 13:44

มีผู้อ่านทั้งหมด 695 ครั้ง


นำข้อความ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงการสนทนาไปลงในเฟซบุ๊ค ไม่ระบุชื่อ หากจะเป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่ต้องสืบเสาะ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 433/2565

            ข้อความกับภาพเคลื่อนไหวและเสียงการสนทนาที่จำเลยลงในเฟซบุ๊กของจำเลยไม่มีข้อความใดเลยที่ระบุชื่อและชื่อสกุลจริงของโจทก์ร่วมหรือมีข้อความใดที่พอจะให้ทราบได้ว่าเป็นโจทก์ร่วม  หากบุคคลทั่วไปต้องการรู้ความหมายว่าเป็นผู้ใดก็ต้องสืบเสาะค้นหาเพิ่มเติม  และไม่แน่ใจว่าหลังจากสืบเสาะค้นหาเพิ่มเติมแล้ว จะเป็นตัวโจทก์ร่วมจริงหรือไม่  การที่ อ.นำข้อความกับภาพเคลื่อนไหวและเสียงการสนทนาที่จำเลยลงในเฟซบุ๊คมารวมเข้าด้วยกันแล้วสรุปว่าเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ร่วม   เป็นเพียงความเข้าใจของ อ. หาใช่เป็นความเข้าใจของบุคคลทั่วไปไม่ ลำพังเพียงข้อความกับภาพเคลื่อนไหวและเสียงการสนทนาที่ปรากฎในเฟซบุ๊กของจำเลยไม่เป็นข้อความที่จะเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ร่วมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และมาตรา 328
          ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์ร่วมเสียค่าขึ้นศาลตามคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 44/1 เฉพาะส่วนทุนทรัพย์ที่เกินกว่า 1,000,000 บาท  โจทก์ร่วมอุทธรณ์และฎีกาของให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วม 400,000 บาท  ไม่ปรากฎว่าโจทก์ร่วมเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนสูงเกินควรหรือดำเนินคดีโดยไม่สุจริตดังนี้  โจทก์ร่วมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 253 วรรคหนึ่ง
#ทนายคลายทุกข์ #หมิ่นประมาท #ทนายเดชา #หลักการเรียกค่าเสียหาย
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก