แม้การตายเกิดจากสาเหตุโรคเดิมของผู้ตาย มิได้ตายจากแผลที่ถูกจำเลยทำร้าย แต่ผลจากการทำร้ายทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเร็วขึ้น ถือว่าความตายเป็นผลโดยตรงจากการที่ถูกทำร้าย|แม้การตายเกิดจากสาเหตุโรคเดิมของผู้ตาย มิได้ตายจากแผลที่ถูกจำเลยทำร้าย แต่ผลจากการทำร้ายทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเร็วขึ้น ถือว่าความตายเป็นผลโดยตรงจากการที่ถูกทำร้าย

แม้การตายเกิดจากสาเหตุโรคเดิมของผู้ตาย มิได้ตายจากแผลที่ถูกจำเลยทำร้าย แต่ผลจากการทำร้ายทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเร็วขึ้น ถือว่าความตายเป็นผลโดยตรงจากการที่ถูกทำร้าย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

แม้การตายเกิดจากสาเหตุโรคเดิมของผู้ตาย มิได้ตายจากแผลที่ถูกจำเลยทำร้าย แต่ผลจากการทำร้ายทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเร็วขึ้น ถือว่าความตายเป็นผลโดยตรงจากการที่ถูกทำร้าย

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 657/2532

บทความวันที่ 19 ม.ค. 2566, 10:26

มีผู้อ่านทั้งหมด 365 ครั้ง


แม้การตายเกิดจากสาเหตุโรคเดิมของผู้ตาย มิได้ตายจากแผลที่ถูกจำเลยทำร้าย แต่ผลจากการทำร้ายทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเร็วขึ้น ถือว่าความตายเป็นผลโดยตรงจากการที่ถูกทำร้าย
คำพิพากษาฎีกาที่ 657/2532

    จำเลยมีเจตนาทำร้ายร่างกายผู้ตาย ปรากฏว่าก่อนถูกจำเลยทำร้าย ร่างกายยังปกติดีอยู่ ไม่ปรากฏว่ามีอาการผิดปกติอันส่อว่าจะถึงแก่ความตายในเวลาอันรวดเร็ว กลับถึงแก่ความตายหลังจากถูกทำร้ายเพียง 17 ชั่วโมง แม้แพทย์จะเห็นว่าผู้ตายตายด้วยโรคตับแข็ง มิได้ตายเพราะบาดแผลที่ถูกจำเลยทำร้าย ก็ถือว่าความตายเป็นผลโดยตรงจากการที่ถูกทำร้าย จำเลยจึงมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาตามมาตรา 290 วรรคแรก
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 290
ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า แต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินแด้
#ทนายคลายทุกข์ #ทำร้ายร่างกาย #เจตนาฆ่า
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

    

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก