ฎีกาเกี่ยวกับการป้องกันเกินกว่าเหตุ โดยป้องกันทรัพย์โดยใช้รั้วไฟฟ้า (2)|ฎีกาเกี่ยวกับการป้องกันเกินกว่าเหตุ โดยป้องกันทรัพย์โดยใช้รั้วไฟฟ้า (2)

ฎีกาเกี่ยวกับการป้องกันเกินกว่าเหตุ โดยป้องกันทรัพย์โดยใช้รั้วไฟฟ้า (2)

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ฎีกาเกี่ยวกับการป้องกันเกินกว่าเหตุ โดยป้องกันทรัพย์โดยใช้รั้วไฟฟ้า (2)

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 4884/2528

บทความวันที่ 6 ม.ค. 2566, 11:24

มีผู้อ่านทั้งหมด 360 ครั้ง


ฎีกาเกี่ยวกับการป้องกันเกินกว่าเหตุ โดยป้องกันทรัพย์โดยใช้รั้วไฟฟ้า (2)
คำพิพากษาฎีกาที่ 4884/2528

    ผู้ตายเข้าไปในบริเวณบ่อปลาของนายจ้างจำเลยเพื่อจะเกี่ยวหญ้าจำเลยไม่มีสิทธิทำร้ายผู้ตายได้ เมื่อจำเลยขึงลวดไว้ภายในรั้วลวดหนามที่ล้อมรอบบริเวณบ่อเลี้ยงปลาของนายจ้างและปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปตามลวดนั้น ผู้ตายมาถูกสายไฟฟ้าของจำเลยเข้าถึงแก่ความตาย ดังนี้การกระทำของจำเลยไม่เป็นการป้องกันสิทธิของผู้อื่นโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยมีความผิดตาม ป.อ.มาตรา 290
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายอาญา  
 
    มาตรา 290  ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า แต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี
    ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใด ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 289 ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี
#ทนายคลายทุกข์ #ป้องกัน #เกินกว่าเหตุ #รั้วไฟฟ้า #ลักทรัพย์
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก