คดีอาญาแผ่นดิน เราป็นญาติสามารถแจ้งความได้ ในฐานะผู้กล่าวโทษไม่ใช่ในฐานะผู้เสียหาย หรือผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย เป็นการวางหลักเกี่ยวกับการกล่าวโทษโดยญาติของผู้เสียชีวิต|คดีอาญาแผ่นดิน เราป็นญาติสามารถแจ้งความได้ ในฐานะผู้กล่าวโทษไม่ใช่ในฐานะผู้เสียหาย หรือผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย เป็นการวางหลักเกี่ยวกับการกล่าวโทษโดยญาติของผู้เสียชีวิต

คดีอาญาแผ่นดิน เราป็นญาติสามารถแจ้งความได้ ในฐานะผู้กล่าวโทษไม่ใช่ในฐานะผู้เสียหาย หรือผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย เป็นการวางหลักเกี่ยวกับการกล่าวโทษโดยญาติของผู้เสียชีวิต

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คดีอาญาแผ่นดิน เราป็นญาติสามารถแจ้งความได้ ในฐานะผู้กล่าวโทษไม่ใช่ในฐานะผู้เสียหาย หรือผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย เป็นการวางหลักเกี่ยวกับการกล่าวโทษโดยญาติของผู้เสียชีวิต

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 65/2565

บทความวันที่ 5 ม.ค. 2566, 09:18

มีผู้อ่านทั้งหมด 364 ครั้ง


คดีอาญาแผ่นดิน เราป็นญาติสามารถแจ้งความได้ ในฐานะผู้กล่าวโทษไม่ใช่ในฐานะผู้เสียหาย หรือผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย เป็นการวางหลักเกี่ยวกับการกล่าวโทษโดยญาติของผู้เสียชีวิต
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 65/2565

          ความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยใช้อาวุธ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277  วรรคสี่  เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน  ถือเป็นความผิดที่กระทำต่อรัฐมิใช่ความผิดต่อส่วนตัว   บุคคลผู้พบเห็นความผิดมีอำนาจกล่าวโทษผู้กระทำความผิดต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดได้  และพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนดำเนินคดีต่อจำเลยซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยมิพักต้องคำนึงว่าผู้กล่าวโทษเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้เสียหายหรือไม่  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 121   แม้ผู้เสียหายที่ 2 มิใช่ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหายที่ 1 และมิใช่ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายที่ 1 ตามมาตรา 5(1) ก็ไม่เป็นเหตุในการกล่าวโทษของผู้เสียหายที่ 2 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  พนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจสอบสวน  โจทก์มีอำนาจฟ้อง
#ทนายคลายทุกข์ #คดีอาญาแผ่นดิน #ผู้มีอำนาจจัดการแทน
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก