สัญญาข้อตกลงให้ระงับการดำเนินคดีอาญาแผ่นดิน ขัดต่อความสงบเรียบร้อยฯ ตกเป็นโมฆะ|สัญญาข้อตกลงให้ระงับการดำเนินคดีอาญาแผ่นดิน ขัดต่อความสงบเรียบร้อยฯ ตกเป็นโมฆะ

สัญญาข้อตกลงให้ระงับการดำเนินคดีอาญาแผ่นดิน ขัดต่อความสงบเรียบร้อยฯ ตกเป็นโมฆะ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สัญญาข้อตกลงให้ระงับการดำเนินคดีอาญาแผ่นดิน ขัดต่อความสงบเรียบร้อยฯ ตกเป็นโมฆะ

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4351/2548

บทความวันที่ 21 ธ.ค. 2565, 14:01

มีผู้อ่านทั้งหมด 276 ครั้ง


สัญญาข้อตกลงให้ระงับการดำเนินคดีอาญาแผ่นดิน ขัดต่อความสงบเรียบร้อยฯ ตกเป็นโมฆะ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4351/2548

    บันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์ทั้งสามและจำเลยกับ ว. ที่ให้โจทก์ทั้งสามถอนฟ้องคดีอาญาที่ยื่นฟ้องจำเลยกับ ว. ไว้ให้โจทก์ทั้งสามถอนฟ้องคดีอาญาที่ยื่นฟ้องจำเลยกับ ว. ไว้ในข้อหาปลอมเอกสารสิทธิ ใช้เอกสารสิทธิ ใช้เอกสารสิทธิปลอมซึ่งเป็นคดีอาญาแผ่นดินไม่ใช่คดีความผิดอันยอมความได้ เป็นข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ย่อมตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ.มาตรา 150
ตัวบทกฎหมายที่อ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 150
 การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ
#ทนายคลายทุกข์ #ขัดต่อความสงบเรียบร้อย #ยอมความ #สละสิทธิดำเนินคดี
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก